České Švýcarsko, 28. 2. 2019 – Počínaje prvním březnovým dnem vstupuje v platnost opatření obecné povahy vydané Správou Národního parku České Švýcarsko, které po přechodnou dobu zakazuje vstup do hnízdních lokalit v národním parku. Opatření slouží k zajištění klidu zvláště chráněným druhům ptáků, konkrétně sokolů stěhovavých, čápů černých a výrů velkých. Správa parku toto opatření přijímá každoročně. Zákaz vstupu do hnízdních lokalit je veřejností tradičně dobře přijímán a respektován, díky tomu jsou pro zdejší oblast obvyklé vysoké počty úspěšně vylétnuvších mláďat.

Zákazy vstupu do hnízdních lokalit se tradičně netýkají značených turistických cest, pro běžné návštěvníky opatření nepředstavuje žádné větší omezení. Turisté však na uzavřenou hnízdní lokalitu mohou narazit na některých neznačených cestách. Proto jsou hnízdní lokality v terénu vyznačeny pomocí dřevěných označníků a v některých případech i vymezovacími páskami. Pokud návštěvník na takovéto terénní označení natrefí, je žádán ke změně trasy tak, aby hnízdní lokalitou neprocházel.

Zvláště chráněné druhy ptáků jsou na rušení člověkem extrémně citlivé. V případě, že jsou při hnízdění rušení, může dojít k opuštění a zastydnutí vajec, případně i úhynu mláďat. Dočasně chráněné lokality se návštěvníkům opět otevřou od konce června, v některých případech od konce července.

Správa Národního parku České Švýcarsko také připomíná celoroční zákaz provozování bezpilotních letadel (dronů) nad územími všech našich národních parků, platný již od poloviny roku 2017.

Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko: „Provozovatel dronu si nemusí ani být vědom toho, jaké dopady jeho činnost může na hnízdící ptáky mít. Sokoli stěhovaví, čápi černí a výři velcí to ani tak nemají v přírodě snadné, dopřejme jim proto klid v době, kdy jej potřebují opravdu nejvíc.“ 

  • Znění opatření obecné povahy ZDE
  • Mapová příloha k opatření obecné povahy ZDE

Klid pro hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků: V Českém Švýcarsku se velmi daří například dříve vyhubeným sokolům stěhovavým. Dnes se odtud naopak šíří do dalších oblastí střední Evropy. Foto: Václav Sojka