Rubriky
Zprávy

Město připravuje Plán udržitelné městské mobility, přijďte se seznámit s jeho prvními výstupy

Město Děčín realizuje Plán udržitelné městské mobility (,,Plán mobility). Občané se s ním mohou seznámit na setkání dne 3. dubna 2019 od 17 hodin v malém sále budovy ČVUT v Pohraniční ulici. Dozví se dosavadní zjištění o současné podobě dopravy ve městě a součástí setkání bude i workshop k tvorbě společné vize dopravy a mobility města Děčín.  Zpracovatelem dokumentu je společnost HaskoningDHV.

Plán mobility je strategický plán, který na základě odborných analýz, ale také ve spolupráci s obyvateli města, experty a dalšími sektorovými partnery sestaví seznam opatření v oblasti mobility, jejichž realizace pomůže ke zlepšení kvality života ve městě. „Změnou postojů a dopravního chování obyvatel směrem k podpoře udržitelných způsobů dopravy lze spolu s navrženými opatřeními docílit zvýšení bezpečnosti v dopravě, zlepšení kvality životního prostředí a veřejného prostoru, schopnosti města reagovat na potřeby dopravní dostupnosti všech obyvatel. Získáme tak optimalizované řešení veřejného prostoru a ulic a ovlivníme podobu města na několik dalších desetiletí,“ vysvětlil Ondřej Smíšek, radní města.

Plán mobility se připravuje ve třech fázích, z nichž každá bude projednána s odbornou i laickou veřejností a poté předložena voleným orgánům města ke schválení. Zapojení veřejnosti do jednotlivých fází zpracování Plánu mobility je nezbytnou součástí celého procesu.  Na setkání k Plánu mobility zpracovatel dokumentu představí dosavadní zjištění o současné podobě dopravy ve městě. Občané budou mít možnost zapojit se do diskuze svým podnětem. Součástí setkání je i workshop k tvorbě společné vize dopravy a mobility města Děčín. Akce se uskuteční dne 3. 4. 2019 od 17 hodin v Malém sále budovy ČVUT, Pohraniční 1288/1, Děčín.

Dostupné přílohy:

Zdroj: Magistrát města Děčín