Rubriky
Zprávy

V národním parku se usadila koza. Žije měsíce vedle vlků

České Švýcarsko, 30. 11. 2018 – Neobvyklou obyvatelku Národního parku České Švýcarsko zaznamenali pracovníci stráže přírody v oblasti u Vlčí hory. Je jí černobílá koza domácí, kterou se jim během strážní služby podařilo fotograficky zdokumentovat již 21. srpna 2018. Vzhledem k tomu, že se kozu nepodařilo odchytit a uvedená oblast je současně vlčím teritoriem, dospěli strážci k předpokladu, že šance zvířete na přežití jsou velmi malé.

Překvapivou informaci proto přineslo vyhodnocení snímků z fotopastí nainstalovaných na vybraných místech ve východní části národního parku za účelem monitoringu pohybu vlků. Fotografie pořízená dne 18. listopadu zachycuje kozu v dobré kondici na místě, které současně pravidelně navštěvují vlci. Stejná fotopast obsahuje snímky vlků, naposledy byli zachyceni o týden dříve, dne 13. listopadu. Koza se tedy ve vlčím teritoriu pohybuje opakovaně a daří se jí mezi vlky přežít.

Vlci v národním parku prokazatelnĕ žijí od roku 2017, správa výskyt sleduje

Výskyt vlků na území Národního parku České Švýcarsko byl poprvé spolehlivě doložen v roce 2017. Vlci se sem rozšířili – jak dokládají genetické analýzy nalezených vzorků trusu – z populace vlků v saské Lužici. Správa národního parku jejich výskyt a pohyb pravidelně dokumentuje, a to ve spolupráci s externími odborníky. Přímo na území národního parku přítomnost vlků nijakým způsobem nekoliduje s lidmi, vlci lidskou blízkost nevyhledávají a setkání například s turisty jsou velice vzácným jevem.

Vzhledem k faktu, že vlčí teritoria území národního parku přesahují, zprostředkovává správa parku spolu s dalšími partnery také praktické informace pro skupiny, které mohou být výskytem vlků dotčeny, například pro chovatele hospodářských zvířat. Důležitá je především prevence, tedy zajištění chovů tak, aby pro vlka nebyly snadným cílem.

Nová internetová stránka věnovaná vlkům

Vlkům a jejich návratu správa parku nově věnuje také internetovou stránku http://www.npcs.cz/vlk, která obsahuje také praktické informace a odkazy, mimo jiné i právě pro chovatele hospodářských zvířat na území CHKO Labské pískovce.


Neohrožená koza: Poprvé ji strážci národního parku zaznamenali 20. srpna. Fotopast ji zachytila naposledy 18. listopadu 2018. Foto: Petr Paulíček

Vlci na stejné lokalitě: Vlci byli na stejné lokalitě zaznamenáni fotopastí opakovaně během celé první poloviny listopadu. Foto: Petr Paulíček

Zdroj: www.npcs.cz