Rubriky
Zprávy

Výsledky dopravně bezpečnostní akce z Děčínska

Dopravní policisté se ve středu 10. října letošního roku zúčastnili krajské dopravně bezpečnostní akce, při které cílili především na nákladní a hromadnou autobusovou dopravu. Během plánovaného opatření zkontrolovali 48 vozidel. V osmnácti případech zjistili pochybení v podobě dopravního prostředku. Šestnáct z nich bylo vyřešeno v blokovém řízení, ze kterého vzešlo 13.500,- Kč.

Dva prohřešky postoupili správnímu orgánu k dalšímu opatření. Sedm řidičů podlehlo nepřiměřené rychlosti. Jeden ze zjištěných policisté předali správnímu orgánu k dořešení. Šest řidičů sáhlo do svých portmonek a společně odevzdali 4.000,- Kč. Příjemným zjištěním byla absence alkoholu a návykových látek v době řízení motorových vozidel u kontrolovaných řidičů. Sedm dopravních prostředků bylo ve špatném technickém stavu. Ve třech případech osádka vozidla doplatila na nepoužití bezpečnostních pásů, za což policisté „účtovali“ dohromady 1.500,- Kč.

Děčín 12. října 2018
nprap. Petra Trypesová