Rubriky
Zprávy

Kamiony a předpisy pod drobnohledem

Výsledky dalších DBA z Děčínska
I přelom září a října letošního roku se nese v duchu opakovaných dopravně bezpečnostních akcí, které svým dílem mohou přispět k větší ohleduplnosti a kázni na silnicích. Všechny akce se zaměřují především na dodržování pravidel silničního provozu u řidičů motorových vozidel (dodržování stanovené rychlosti, používání bezpečnostních pásů, zádržných systémů při přepravě dětí, telefonování za jízdy, technický stav motorových vozidel atd.). Na konci září proběhly na území děčínského okresu dvě plánované akce, které se sedmadvacátého září setkaly. Policisté měli kromě řidičů osobních vozidel pod drobnohledem také řidiče nákladní dopravy a autobusů a všechny zmiňované dopravní prostředky. V jejich případě se zajímali zvláště o dodržování zákonem stanovených přestávek, platnost potřebných dokladů a technický stav aut.

Do třídenní celorepublikové akce (v době od 25.9.2018 do 27.9.2018) zaměřené na kontrolu nákladních motorových vozidel a autobusů se zapojili čtyři dopravní policisté. Ti v průběhu akce zkontrolovali 17 nákladních motorových vozidel. Ani jeden z kontrolovaných řidičů a řidiček nebyl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Jedno z vozidel se ukázalo technicky nezpůsobilé. Jedno vozidlo překročilo zákonem stanovenou hmotnost, což bylo vzápětí oznámeno správnímu orgánu. V jednom případě bylo zjištěno porušení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, což bylo také oznámeno správnímu orgánu. Ve čtyřech případech bylo zjištěno nedodržení bezpečnostních přestávek a doby jízdy. Šestkrát bylo odhaleno porušení Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě, za což řidiči celkově zaplatili 6.500,- Kč. Během celého opatření bylo odhaleno 12 dopravních přestupků, ze které putovalo do státní kasy celkem 9.500,- Kč a dva prohřešky byly postoupeny správnímu orgánu k dalšímu projednání.

Ve čtvrtek 27. září také probíhala na celém území děčínského okresu také krajská dopravně bezpečnostní akce související především s dodržováním pravidel silničního provozu u řidičů motorových vozidel. Do opatření se zapojilo čtyřiadvacet policistů ze základních útvarů ÚO Děčín, jak ze severní i jižní části okresu. Během opatření zkontrolovali 127 motorových vozidel. Odhalili 26 dopravních přestupků, za které do státní kasy řidiči odevzdali v pětadvaceti případech dohromady 13.200,- Kč. Jeden incident byl oznámen správnímu úřadu. Na nepřiměřenou rychlost doplatilo osm řidičů, kteří společně ze svých portmonek odevzdali 5.000,- Kč. Alkohol a drogy se tentokrát za volantem neobjevily. Opomenutí povinnosti použití bezpečnostních pásů bylo odhaleno dvakrát. Od řidičů bylo za zmiňovaný prohřešek přijato celkem 200,- Kč. V jednom případě došlo i na dopravní přestupek spojený s nepoužitím zádržného systému, což zodpovědnou osobu stálo 100,- Kč. Ve špatném technickém stavu bylo šest vozidel. Jeden muž za volantem nevlastnil řidičské oprávnění. Třikrát bylo odhaleno porušení Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě, za což řidiči celkově zaplatili 3.500,- Kč. Třikrát řidiči nedodrželi zákonem stanovenou dobu jízdy a bezpečnostní přestávku.

Krajskou dopravně bezpečnostní akci si dopravní policisté zopakovali ještě v období od 1.10. do 3.10.2018 Během těchto dnů zaznamenali strážci zákona na děčínských silnicích 30 dopravních přestupků a zkontrolovali 69 motorových vozidel. V devětadvaceti případech řidiči museli sáhnout do svých peněženek a policistům odevzdali za přešlapy na silnici dohromady 28.300,- Kč. Jedno odhalení bylo postoupeno správnímu orgánu. Nepřiměřená rychlost stála čtyřiadvacet řidičů celkem 26.000,- Kč. Dva z kontrolovaných doplatili na opomenutí užití bezpečnostních pásů. Opomenutí je vyšlo dohromady na 1.300,- Kč. Jedno vozidlo bylo ve špatném technickém stavu. Jeden z řidičů nevlastnil řidičské oprávnění. Povinný doklad o pojištění odpovědnosti nepředložil jeden člověk. Jeden z kontrolovaných lidí byl pod vlivem návykových látek. Užití alkoholu odhaleno nebylo. Ani ostatní prohřešky z obvykle sledovaných zjištěny nebyly …

Děčín 4. října 2018
nprap. Petra Trypesová
Oddělení tisku a prevence Děčín