Rubriky
Zprávy

Mateřské centrum Bělásek rozšiřuje nabídku

Mateřské centrum Bělásek, z.s., rozšiřuje nabídku svých stávajících služeb pro rodiny s dětmi. Co nyní nabízíme v MC Bělásek Vojanova:

  • Dopolední aktivity pro rodiče s dětmi – Kurzy Podaná ruka – Světýlka. Kurzy jsou určeny pro rodiče a děti od 3 měsíců do 3 let. Skupinky jsou rozděleny dle věku dětí a týdně probíhá 11 lekcí po 45 min.
  • Kondiční cvičení pro ženy s hlídáním dětí
  • Tvořivé dílny pro mateřské a základní školy
  • Přednášky a semináře pro rodiče
  • Možnost pronájmu Coworkingové kanceláře
  • Odpolední aktivity: kroužek Všeználek pro rodiče a děti od 3 let, keramika pro děti, rodiče a děti i dospělé

Dále v prostorách Besedy Bělá již 12 let provozujeme Mikrojesle pro dětičky od 1 roku s denní kapacitou 12 dětí.

Pro rodiny s dětmi připravujeme řadu jednorázových akcí jako jsou maškarní karnevaly, Běláskové klání v rámci Městských slavností, letní a zimní rekreace, Pohádkový les a řadu dalších aktivit

 

Nově pro Vás připravujeme otevření dětské skupiny Motýlek podpořeného z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost. Název projektu: Dětská skupina Motýlek, registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006889, doba realizace projektu: 1.11.2017- 31.5.2020. Mateřské centrum Bělásek připravilo projekt v rámci výzvy č. 03_16_132 „Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu“. Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve městě Děčín. Projekt je dále zaměřen na Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání, karierní postup, sladění pracovního a soukromého života podpora stejné odměny za stejnou práci. Zahájení provozu dětské skupiny je plánováno na 1. 6. 2018 na adrese Na pěšině 332 – Děčín IX Bynov (budova bývalého stacionáře). Dětská skupina je určena pro děti od 1 do 6 let s denní kapacitou 12 dětí.

Zájemcům poskytneme podrobnější informace o možnostech umístění dítěte v DS na tel. 604 971 530 nebo přímo v Mateřském centru Bělásek Vojanova

Zdroj: www.rodina.mmdecin.cz

Foto: MC Bělásek