Rubriky
Zprávy

Město nabízí do pronájmu nebytový prostor v ul. Myslbekova 1389A/8, Děčín I

Statutární město Děčín zveřejňuje záměr pronajmout nebytový prostor v objektu Myslbekova 1389A/8, Děčín I o ploše 72,80 m2. Nebytový prostor se pronajímá jako prodejna za nájemné dle „ Zásad“ + úhrada nákladů za služby.

Bližší informace lze získat na odboru místního hospodářství – odd. správy majetku, č. tel. 412 593 171. Žádosti a připomínky přijímá odbor místního hospodářství – odd. správy majetku, prostřednictvím podatelny v termínu do 06.06.2018.

Zdroj: Magistrát města Děčín