Rubriky
Zprávy

Lesní úřad těží na Škrabkách pouze jednotlivé stromy

Těžba v lokalitě na Škrabkách se týká jen konkrétních míst. Jsou to místa, kde stromy jsou nebo byly nahnuté nad nemovitosti a vlastníci těchto nemovitostí (č.p. 1575/55 ulice Na Výšinách, č.p. 1894/3 a 1593/5 v ulici Zahradní) opakovaně upozorňovali na pády větví z těchto stromů. „Rozsah prováděné těžby je navržen v minimální velikosti zabezpečující bezpečnost při těžbě i pro zabezpečení zdraví osob a ochranu majetku,“ ubezpečil Antonín Novák, ředitel Lesního úřadu Děčín. Za domem č.p. 1575/55 ulice Na Výšinách je vykácena malá plocha.

„V tomto případě nešlo odtěžit pouze řadu stromů bezprostředně sousedících a ohrožujících tento dům, musel se odtěžit i malý prostor za těmito stromy tak, aby ohrožující stromy mohly být bezpečně přetaženy do porostu a neohrozily dům č.p. 1575/55 ulice Na Výšinách, za domy v ulici Zahradní se bude kácet řada stromů (5-6 kusů) podél zahrad domů č.p. 1894/3 a 1593/5,“ vysvětlil Antonín Novák. Pokáceno tedy bylo 17 dubů, 9 borovic a 14 habrů o průměru 15 až 20 cm. V Zahradní ulici je naplánovaná těžba cca 6 stromů. „Habry byly dále těženy na ploše samovýrobci, jednalo se o slabší jedince poškozené těžbou, tak aby byla plocha připravena pro podzimní zalesnění. Plocha bude zalesněna dubem a jedlí bělokorou a je předpoklad, že borovice se na plochu vysemení z okolních porostů,“ doplnil ředitel Lesního úřadu Děčín.

Zdroj: Magistrát města Děčín