Rubriky
Zprávy

Děčínská Slunečnice má nově vybavenou tréninkovou kavárnu na Zámku

Na přelomu roku 2017/2018 obdržela děčínská Slunečnice dotace na vybavení tréninkového pracoviště, „Kavárny-palačinkárny Na cestě“na Zámku Děčín, kde se učí pracovním dovednostem osoby s mentálním postižením. Kavárna-palačinkárna je sice výdělečnou aktivitou spolku, ale protože je zaměřena prioritně na sociální službu, prostředky z provozu nedostačují všem potřebám palačinkárny a na obnovu přístrojů a technického vybavení musí hledat pomoc od dárců. Založena byla v roce 2009 a vybavení, které v té době pořizovala, už značně dosluhovalo. Stěžejním úkolem, který vedle udržení kvality provozu kavárny, má za cíl i udržení kvality samotné sociální služby a bezpečného prostředí pro trénink osob s postižením, bylo pořídit novou myčku, palačinkovač, lednici, mrazničku a zástěry a trička pro klienty, kteří v tréninku pracují.

Díky pomoci rodičů klientů se podařilo získat ze Zaměstnaneckého fondu Ryko při Komunitní nadaci v Ústí nad Labem 15.000,- Kč, v Nadaci České spořitelny, kde pro náš projekt mezi dalšími z celé republiky hlasovala veřejnost, jsme obdrželi 70.000,- Kč, a díky iniciativě fondu RWE u Konta Bariéry dalších 20.000,- Kč. Veškeré vybavení jsme tak mohli bez problémů zakoupit a zbylo i na nákup zástěr. Trička se již, bohužel, pořídit nepodařilo, ale třeba se na ně prostředky podaří získat jindy a odjinud.

Slunečnice děkuje všem rodičům i děčíňákům, kteří pro nás v internetové soutěži hlasovali, za jejich podporu, děkuje všem uvedeným nadacím a doufá, že až nás na Zámku Děčín navštívíte, že vám bude chutnat.

Za Slunečnici, z.s.,
Šárka Zimová Dostálová