Rubriky
Zprávy

Seznamte se s návrhem rozpočtu města na rok 2018

Návrh rozpočtu města na příští rok je připravený. Zastupitelé ho budou schvalovat na prosincovém zasedání.

Občané se s ním mohou seznámit již nyní a uplatnit písemně své případné připomínky k návrhu, a to nejpozději do 13. prosince na odbor ekonomický anebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva, které se koná 14. prosince od 15 hodin ve Společenském domě Střelnice. Úplné znění návrhu rozpočtu na rok 2018 je k dispozici na odboru ekonomickém (budova magistrátu na Mírovém náměstí, 3. patro) nebo v elektronické podobě na webu města

http://mmdecin.cz/dokumenty/cat_view/4-hospodareni-rozpocty-mesta/481-2018

Zdroj: Magistrát města Děčín