Rubriky
Zprávy

Blíží se splatnost poplatku za komunální odpad

Odbor ekonomický Magistrátu města Děčín upozorňuje na termín 2. splátky místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem za rok 2017, který je nejpozději do 30. listopadu t.r. Složenky na tuto splátku již byly Českou poštou rozeslány.

Poplatníci, kteří platí prostřednictvím SIPO, mají předpis poplatku zahrnut v rozpisu SIPO na měsíc listopad t.r. Občané, kteří platí poplatek převodem z účtu nebo kteří oznámili, že budou platit přímo v pokladně magistrátu, obdrželi informace k platbě již v minulosti a nebudou již proto na termín splatnosti poplatku upozorňováni.

Upozorňujeme, že v případech, kdy se v minulosti nedoručené složenky vrátily na magistrát z důvodu nenalezení adresáta, nebudou již v dalším období složenky těmto poplatníkům zasílány. Proto doporučujeme občanům, u nichž došlo ke změně trvalého pobytu a kteří neobdrželi složenky, aby kontaktovali správce poplatku. Odbor ekonomický dále upozorňuje na povinnost poplatníků nahlásit správci poplatku do 15 dnů každou změnu v ohlašovací povinnosti, tj. zejména doložit nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku (např. doklad o studiu, o dlouhodobém pobytu v jiné obci, cizině apod.). Na základě novely zákona o místních poplatcích, účinné od 1. ledna 2018, nedoloží-li poplatník nárok na osvobození nebo úlevu ve stanovené lhůtě, tento nárok zanikne. Nebude proto možné již osvobození nebo úlevu od poplatku uznat zpětně.

S veškerými dotazy na placení poplatku se mohou občané obracet na pracovníky odd. správy daní a poplatků odboru ekonomického (Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, 3. patro, č. dv. 408, 409 a 412). Telefonní i e-mailové kontakty na příslušné pracovníky oddělení občané naleznou na www.mmdecin.cz v odkazu Občan – Potřebuji si vyřídit – Další životní situace – Finance a poplatky, příp. mohou volat prostřednictvím ústředny magistrátu č. tel. 412 593 111.

Zdroj: Magistrát města Děčín