Rubriky
Zprávy

Podzimní část deratizace města

Na začátku října byla zahájena podzimní část deratizace města, která potrvá až do 29. října. V objektech a na prostranstvích se provádí povrchová pokládka, u dešťových a kanalizačních vpustí a nor pak i podpovrchová pokládka. Jednotlivé etapy pokládek deratizačních nástrah se realizují ve stejném časovém období, shodný je jak způsob, tak druh pokládané nástrahy.

Na odbor životního prostředí magistrátu byla od letošního června do září podána řada oznámení na výskyt škodlivých hlodavců v těchto částech města:

Děčín 4  – lokalita ul. Čs. Legií, Plzeňská, Palackého, Bezručova, lokalita ul. Teplická a Na Úpatí,
Děčín 5 – ul. Ústecká,
Děčín 6 – ul. U Tvrze,
Děčín 7 – ul. Vilsnická,
Děčín 8 – lokalita ul. Teplická, Saská.

Dále je nutné na základě výsledku jarní akce a opakovaných podnětů deratizaci provést v maximálně možném rozsahu i v dalších lokalitách:

Děčín 1 – ul. Labská, Sládkova,
Děčín 2 – ul. Kamenická,
Děčín 3 – ul. Zelená,
Děčín 4 – ul. Příbramská, okolí Jílovského potoka,
Děčín 6 – ul. Krásnostudenecká.

Trvalým problémem, který přispívá ke zdárnému množení škodlivých hlodavců, je především nepořádek, který je pro hlodavce jak zdrojem potravy, tak místem pro hnízdění. Nepořádek není jen na volném prostranství, velkým problémem bývají dvory a sklepní (suterénní) prostory domů, mnohdy soukromé objekty a domy obývané „nepřizpůsobivými“ obyvateli.

Doporučujeme všem provést deratizaci svých pozemků – objektů v termínu shodném s plošnou deratizací města, čímž bude zajištěn maximální deratizační efekt. Náklady související s deratizací hradí majitel, příp. uživatel objektu či pozemku.

Upozorňujeme, že v průběhu celé akce mohou občané sdělovat své postřehy, připomínky a požadavky na odbor životního prostředí – Ing. Moučková (tel. 412 591 465) nebo na koordinující firmu – p. Toman (tel. 603 879 021).

Město za deratizaci zaplatí cca do 150 tis. Kč + DPH.

Zdroj: Magistrát města Děčín