Rubriky
Kultura Sport Zprávy

Město vyhlašuje anketu O nejúspěšnějšího sportovce roku 2017

Nejlepší sportovce daného roku vyhlašuje město Děčín již řadu let. Slavnostnímu večeru věnovanému úspěšným sportovním reprezentantům a jejich trenérům předchází anketa.

Nyní je na samotných klubech, tělovýchovných jednotách nebo neziskových organizacích, aby nominovali své svěřence, kteří v roce 2017 dosáhli výborných sportovních výsledků. „Vzhledem k tomu, že uzávěrka ankety je s koncem měsíce října, mohou být do ankety zahrnuti i ti, kteří své medaile vybojovali v listopadu nebo v prosinci 2016,“ doplnila Hana Cermonová, náměstkyně primátora.

 

Své návrhy podávejte na tyto kategorie:
– sportovci do 18 let,
– sportovci nad 18 let,
– mládežnické kolektivy,
– trenér/cvičitel,
– osobnost sportu – za celoživotní činnost v oblasti sportu.

 

U kategorie sportovci do 18 let uveďte umístění 1. – 3.místo v rámci MČR, ME a MS, sportovci nad 18 let u MČR pouze 1. místa a 1. – 3. v rámci ME a MS.

 

Informace o výsledcích jednotlivců i sportovních kolektivů zašlete v termínu do 31. 10. 2017 na adresu:

Soňa Kapicová
Magistrát města Děčín
odbor školství a kultury
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV
Telefon: +420 412 591 113
e-mail: sona.kapicova@mmdecin.cz

Zdroj: Magistrát města Děčín