Rubriky
Zprávy

Město finančně podpoří čistírny odpadních vod pro rodinné domy

Občané města budou moci dostat od města finance na čistírny odpadních vod. Zásady pro poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy schválilo zastupitelstvo města na svém zářijovém zasedání.

„Problémy se zneškodňováním odpadních vod ze stávajících, ale i nově zbudovaných rodinných domů stále narůstají. Proto jsme se rozhodli nabídnout našim občanům program, v rámci kterého budou moci čerpat dotace na výstavbu čistíren odpadních vod v těch částech města, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojení rodinného domu ke stokové síti zakončené centrální čističkou odpadních vod,“ vysvětlila Marie Blažková, primátorka města.
Město předpokládá, že každoročně na tento program vyčlení zhruba 2 miliony korun, přičemž maximální částka, kterou může žadatel získat, je 80 tisíc korun. Žádost bude možné podat i zpětně. Podmínky čerpání dotace na ČOV včetně postupu a příslušných formulářů jsou uvedeny v zásadách.

Dostupné přílohy:

Zdroj: Magistrát města Děčín