Rubriky
Turisti Zprávy

Změny v souvislosti s novelou zákona o ochraně přírody a krajiny

České Švýcarsko, 1. 6. 2017 Dnešním dnem nabývá účinnosti novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která přináší některé změny také pro národní park České Švýcarsko a chráněnou krajinnou oblast Labské pískovce. Oproti dosavadnímu stavu lidé zaznamenají zejména následující změny:

1) Jediný úřad pro obě kategorie chráněných území – národní park i chráněnou krajinou oblast Labské pískovce

Správa národního parku České Švýcarsko je nově územně příslušná také pro chráněnou krajinnou oblast Labské pískovce. V úředních záležitostech týkajících se území CHKO Labské pískovce se lidé tedy nově budou obracet na Správu Národního parku České Švýcarsko, a to buď v jejím sídle v Krásné Lípě nebo v Děčíně, kde správa parku bude mít detašované pracoviště v budově dřívější Správy CHKO Labské pískovce.

Hranice a zonace chráněné krajinné oblasti Labské pískovce nedoznala žádných změn, právě tak zůstává beze změn vymezení národního parku České Švýcarsko.

2) Dokončení běžících správních řízení

Správní řízení, která nebyla pravomocně skončena před nabytím účinnosti novely zákona, tedy před 1. 6. 2017, budou dokončena podle dosavadních právních předpisů.

3) Klidová území národního parku: Pravidla pro pohyb návštěvníků se nemění

Novela zákona definuje nový pojem „klidové území národního parku“. Klidová území stanoví Ministerstvo životního prostředí opatřením obecné povahy. Než se tak stane, považují se podle novely zákona za klidová území někdejší první zóny národního parku a pohyb v nich je pro návštěvníky možný pouze po dosavadních cestách vyznačených se souhlasem správy národního parku.

4) Provádění ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky

Nově platí pro celé území národního parku České Švýcarsko plošný zákaz provádění ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky. Toto omezení se tedy týká také zastavěných území v národním parku České Śvýcarsko, například místních částí obce Hřensko Mezné či Mezní Louky.

5) Zákaz provozování dronů v národním parku

Mimo zastavěná území a zastavitelné plochy novela zákona zavádí zákaz provozování letadel způsobilých létat bez pilota nebo modelů letadel.

6) Návštěvní řád národního parku České Švýcarsko

Návštěvní řád národního parku České Švýcarsko, jehož stručnou verzi najdou návštěvníci také na venkovních mapách instalovaných na výchozích místech k významným turistickým cílům, zůstává nadále v platnosti.

Zdroj: www.npcs.cz