Rubriky
Zprávy

Uzavírka silnice mezi Maxičkami a Sněžníkem

Ve dnech 29. 6. 2017 až 30. 6. 2017 a 3. 7. 2017 až 6. 7. 2017 vždy od 8:00 hod. do 18:00 hod bude uzavřena silnice č. III/25852 mezi Maxičkami a Sněžníkem – úsek v km 5,611 – 9,391 staničení a ve dnech 7. 7. 2017 a 10. 7. 2017 až 13. 7. 2017 vždy od 8:00 hod. do 18:00 hod – úsek v km 10,235 – 12,641 staničení. Důvodem je oprava povrchu komunikace. Investorem je Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. a práce provádí firma EUROVIA CS, a.s.

Vzhledem k tomu, že je v místě uzavírky vedena linka veřejné linkové osobní dopravy č. 512433 Děčín-Jílové, Sněžník, kterou provozuje BusLine a.s., budou spoje a zastávky linky obsluhovány následujícím způsobem:
Objízdná trasa pro autobusy veřejné linkové osobní dopravy bude vedena z  Čsl. mládeže po sil. I/13 ul. Teplická do Jílového, odtud po sil. III/24815 ul. Sněžnická až do zastávky Jílové, Sněžník, celnice. Odtud zpět po stejné trase v opačném pořadí.
V době uzavírky nebudou obsluhovány zastávky Děčín, Tyršův most, Děčín, U mostu, Děčín, Přípeř, Děčín, Jalůvčí, rozc., Děčín, Zotavovna, Děčín, Maxičky, Děčín, Kristin Hrádek, rozc, Děčín, Marešov školka.“

Zdroj: Magistrát města Děčín