Rubriky
Zprávy

Projekt Asistenti prevence kriminality v Děčíně uspěl

S dohledem nad veřejným pořádkem budou i v příštích třech letech městské policii pomáhat Asistenti prevence kriminality. Město uspělo se svou žádostí o dotaci, která bude financována prostřednictvím Integrovaných územních investic (ITI). Projekt je realizován prostřednictvím Evropského sociálního fondu z operačního programu Zaměstnanost. Celkové náklady projektu činí 8.689.750,- Kč, přičemž dotace pokryje 95% nákladů (8.255.262,50,- Kč), spoluúčast města činí 5% celkových nákladů (434.487,50,- Kč). Úvodní etapa projektu začne prvního července.

„Asistenti prevence kriminality jsou dlouhodobě ověřenou a funkční aktivitou, se kterou máme již mnohaleté zkušenosti. Prostředky na financování asistentů jsme v minulosti získávali na časově omezené období v rámci dotačního programu Ministerstva vnitra nebo Úřadu práce ČR. Tento projekt je dlouhodobější. Dotace Evropského sociálního fondu pokryje tři roky činnosti asistentů, kterým můžeme nabídnout dlouhodobější perspektivu a zvýšit tak jejich následné šance na trhu práce,“ vysvětlila děčínská primátorka Marie Blažková.

Během první etapy projektu, která trvá zhruba pět týdnů, osloví městská policie potenciální zájemce o práci asistenta prevence kriminality v předem vytipovaných lokalitách. Využije k tomu vybudovanou síť dobrovolníků, informační letáky, informace budou mít zájemci k dispozici i na webových stránkách městské policie. „Zájemci dostanou stručný formulář resp. dotazník, kterým budou deklarovat zájem o zařazení do výběrového řízení. Ten si mohou i vyzvednout osobně v budově městské policie nebo stáhnout na našich webových stránkách. S výběrovým řízením počítáme zhruba v druhé polovině srpna. Vybrané zájemce čeká vstupní vzdělávání, na které budeme navazovat dalšími vzdělávacími aktivitami v průběhu trvání projektu. Hlavní část projektu, během které začnou asistenti s výkonem práce, začne v září letošního roku,“ uvedl zástupce ředitele děčínské městské policie Tomáš Pavlík. Dodal, že činnost asistentů zahrnuje zejména dohled nad veřejným pořádkem, řešení problémů v oblasti občanského soužití, ale i spolupráci s jinými institucemi z oblasti sociálních služeb.

V rámci projektu bude městská policie zaměstnávat celkem sedmnáct asistentů prevence kriminality. K základním požadavkům pro zařazení do výběrového řízení patří důkladná místní a osobní znalost v lokalitách, kde budou asistenti působit a výborné komunikační dovednosti.

Mgr. Tomáš Pavlík, MBA
Městská policie Děčín