Rubriky
Zprávy

Nový zákon umožní obcím omezit částečně výplatu dávek na bydlení

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, platná od prvního června, přinesla městům novou možnost, jak bojovat s nezodpovědnými majiteli domů, kteří zneužívají současný systém sociálních dávek a cíleně pronajímají byty v často nevyhovujícím stavu za vysoké nájemné. Novela umožní městům, která se potýkají s problémovými lokalitami, kde dochází k zvýšenému výskytu sociálně nežádoucích jevů, výplatu dávek na bydlení částečně omezit. Vedení Děčína chce této možnosti využít a shromažďuje nyní potřebné podklady k několika vytipovaným lokalitám.

Novela umožňuje obcím vymezit určitou lokalitu, například konkrétní dům, kde dochází k vyššímu výskytu sociálně nežádoucích jevů, například přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku, případně kde je ohrožována výchova dětí, a požádat pověřený obecní úřad o vydání tzv. opatření obecné povahy, které výplatu jednoho typu sociální dávky v dané lokalitě omezí. A to do doby, než dojde ke zlepšení situace. „Je to po dlouhé době první zákonná možnost, kterou mohou města využít a tlačit na majitele problémových nemovitostí, jejichž nájemníci mnohdy znepříjemňují život svému okolí, aby se do řešení situace intenzivněji zapojili. V současné době majitelé pouze vybírají přemrštěné nájemné a o to, že v okolí těchto domů se množí problémy se ani v nejmenším nezajímají. Města mají prakticky nulové možnosti, jak zakročit,“ uvedla děčínská primátorka Marie Blažková. Dodala, že omezení dávek se bude týkat nově příchozích obyvatel, nikoli stávajících nájemníků.

Vedení města vytipovalo několik nemovitostí, kterých se omezení bude týkat v první fázi zavádění nového opatření do praxe. Jde o problémový dům v ulici Zelená na Starém Městě a jeden dům v ulici Krátká. „Evidujeme celou řadu přestupků a výjezdů k nahlášeným problémům. Častým nešvarem jsou množící se skládky, které mají na svědomí nájemníci, kteří se přistěhují jen na krátkou dobu a problém s domovním odpadem řeší tak, že jej prostě vyhodí nenápadně na ulici nebo odloží ke kontejnerům, což je někdy ten nejmenší problém. Samozřejmě takto problémoví nájemníci znepříjemňují život širokému okolí, nemají elementární úctu k zákonům a pořádku a pravidla občanského soužití nebo obyčejné slušnosti jim nic neříkají. Často vznikají problémy i tím, že se absolutně nestarají o své početné potomky,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Město nyní zpracovává podklady, k nimž se musí vyjádřit Policie ČR a orgán sociálně právní ochrany dětí. „Věříme, že majitelé konečně začnou jednat a do řešení problémů se zapojí. Pokud dojde ve vybraných lokalitách ke zlepšení situace, požádáme opět příslušný úřad, aby rozhodnutí zrušil. Než k omezení dojde, pokusíme se ještě majitele oslovit a domluvit se na nějaké rozumné spolupráci, která by okamžitě vedla k rapidnímu zlepšení života v dané lokalitě,“ dodala primátorka.

Zdroj: Magistrát města Děčín