Rubriky
Zprávy

Podle tiskové mluvčí ŘSD začnou práce u Ovčího můstku do konce týdne

Na mostě i v jeho konstrukci jsou uloženy inženýrské sítě, které je nutné před demolicí vymístit. Všechny přeložky inženýrských sítí jsou vázány podmínkami svých správců (včetně časových), které se vzájemně prolínají a tím dochází k časovému zdržení před prováděním fyzických prací na stavbě. V současné době je přepojené VN a NN a probíhají poslední technické i administrativní přípravy pro realizaci přeložek plynovodů, které jsou stěžejní pro další postup prací.

Před 14 dny proběhlo jednání se zhotovitelem kvůli detailům stavby a kvůli koordinaci prací.

Minulý týden byla správcem sítě schválená PD pro provedení přeložek plynovodů, na což bylo vázáno objednání materiálu a zahájení prací.

V současné době probíhají poslední přípravy zhotovitele a na konci tohoto týdne bude již na stavbě zahájena činnost.

Dle Smluvních podmínek má zhotovitel na realizaci 6 měsíců bez zimní technologické přestávky. Zahájení prací bylo naplánováno na začátek května 2017 s termínem dokončení do listopadu 2017. Přes proluku zapříčiněnou již zmíněnými jednáními ohledně přeložky inženýrských sítí především plynu jednáme o opatřeních, která by vedla k urychlení průběhu realizace.

Mgr. Nina Ledvinová
tisková mluvčí
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zdroj: Magistrát města Děčín