Rubriky
Kultura Zprávy

Wagnerovské slavnosti v Děčíně a návrat ztraceného obrazu

Zámek Děčín, veřejnosti léta uzavřená památka, se za několik málo let své novodobé historie nejenom znovu otevřel pro veřejnost, ale postupně získává zpět svou slávu a stal se nejnavštěvovanějším zámkem severních Čech. Díky odborné práci se vedení zámku podařilo navrátit do jeho komnat řadu předmětů z původního inventáře, například v letošním roce přibude do prohlídkové trasy salon využívaný příležitostně jako jídelna. Zámek Děčín intenzivně spolupracuje se saskými zámky, mimo jiné se spřáteleným zámkem Weesenstein. V letošním roce byl osloven pořadatelem Wagnerovských slavností a premiérově je tak začleněn do prestižního festivalu, vedle města Graupa. Dne 8. a 14. července bude na nádvoří zámku odehrána inscenace „Kus nebe aneb Až budu věčný“. Jedná se o fiktivní rozhovor Richarda Wagnera a Caspara Davida Friedricha o poměru mezi malbou a hudbou. Celý festival probíhá pod záštitou saské státní ministryně pro vědu a umění Dr. Evy-Marie Stange. Vyvrcholením festivalu bude návrat jednoho z nejvýznamnějších děl německého romantizmu „Děčínský oltář“ Caspara Davida Friedricha, který více než sto let vlastnila rodina Thunů na zámku v Děčíně. Návrat slavného díla v podobě mistrovské kopie jako dlouhodobé zápůjčky lze považovat za mimořádnou kulturní událost.

„Naše spolupráce s kolegy ze Saska je již všeobecně známá. Využíváme historické provázanosti obou zemí, přátelských vazeb mezi odborníky obou regionů i společného zájmu o zachování kulturního dědictví,“ uvádí Ing. Iveta Krupičková, ředitelka zámku Děčín. „V současnosti realizujeme se zámkem Weesenstein již čtvrtý společný projekt, díky kterému letos rozšiřujeme jeden z našich okruhů o zrestaurovanou jídelnu zámku. Letos jsme se stali i partnery Wagnerovský slavností. Jsme známí svým zájmem o spolupráci, proto, předpokládám, nás pořadatelé Wagnerovských slavností oslovili. Právě při návštěvě pana Johannese Gärtnera v Děčíně vznikl nápad na obohacení festivalu o návrat slavného obrazu „Děčínský oltář“. Zpočátku se tento nápad zdál být nerealizovatelný, ale díky nadšení pana Gärtnera i nás na zámku se vše daří. Dne 8. 7. 2017 v 16. 30 hodin připluje mistrovská kopie slavného díla po Labi do Děčína, přesně jako před více než dvěma sty lety,“ dodává Iveta Krupičková.

 

„Inscenace pod širým nebem „Kus nebe aneb Až budu věčný“ je obohacena o hudbu z pera drážďanského skladatele Johannese Wulffa-Woestena, který tuto hudbu složil na základě inspirace dílem Caspara Davida Friedricha. Hudba Richarda Wagnera zde je pouze citována,“ uvádí Johannes G ärtner, autor hry a producent Wagnerovských slavností. “Jedná se o fiktivní rozhovor, spor, který vedou Richard Wagner a Caspar David Friedrich o poměru mezi malbou a hudbou. Rozhovor je skutečně fiktivní, Wagner ještě není na světě a Friedrich je na již konci svého života. Nikdy se v reálném životě nepotkali, ale takový rozhovor „přes hranici“ má v literatuře velice dlouhou tradici. Pokud jde o náš severočeský region, oba v něm hledali svou inspiraci. Friedrich například v krajině kolem Teplic, v Českém středohoří a v Krkonoších. Wagner navštěvoval lázně v Čechách. Já osobně mám tento kraj rovněž rád, podnikám zde pěší výlety do přírody, spojuji přírodu a umění. Člověk tady putuje po cestách velkých umělců. A protože je tento kraj velice úzce propojen se Saskem, jako další hostitelské místo mě okamžitě napadl zámek v Děčíně. Inspiroval mě k tomu právě obraz Děčínský oltář. Jakmile jsem za paní ředitelkou zámku zajel, našli jsme společnou řeč. Bylo však jasné, že originál z drážďanské galerie není možno zapůjčit, a tak jsem začal organizovat vytvoření jeho mistrovské kopie. Dílo se povedlo a dne 8. 7. připluje toto nejznámější dílo německého romantismu na domovský zámek v Děčíně. A to navíc v mnou oblíbené roční době, v létě. Moje motto je totiž: nevšední divadelní zážitek na nevšedních místech. A za nevšední místo nádvoří děčínského zámku rozhodně pro divadlo pod širým nebem považuji,“ dodává Johannes Gärtner.

 

  1. Wagnerovské slavnosti „RICHARD WAGNER SPIELE“ zvou 1., 2. a 7. července 2017 do památníku Richarda Wagnera v Graupě u Pirny a 8. a 14. července na zámek Děčín. Nad Wagnerovskými slavnostmi 2017 opět převzala patronát saská státní ministryně pro vědu a umění, Dr. Eva-Maria Stange. Tento festival obohacuje již od roku 2013 saskou kulturní krajinu a ve své 5. sezóně obohatí i kulturní léto v Děčíně. Produkce Johannese Gärtnera „Kus nebe aneb Až budu věčný“ staví mosty mezi uměleckými žánry hudbou, divadlem a malbou – zcela ve smyslu Wagnerovské představy o uměleckém celku („Gesamtkunstwerk“). V divadelní hře zde stojí tváří v tvář skladatel Richard Wagner (1813-1883) a malíř Caspar David Friedrich (1774-1840) a vedou spor o hodnotě, smyslu a moci jejich umění i o jeho vlivu na společnost. Spolu s těmito dvěma tolik odlišnými umělci se diváci vydají na stezku „básníků-hudebníků-malířů“, která vede Sasko-Českým Švýcarskem.

 

Ceny vstupenek jsou 220,-Kč a 180,- Kč zvýhodněná.   Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím – VSTUPENKA DĚČÍN.

Zdroj: www.zamekdecin.cz