Rubriky
Zprávy

Město připravuje nadlimitní veřejnou zakázku na Poskytování hlasových a datových služeb

Statutární město Děčín jako centrální zadavatel připravuje nadlimitní veřejnou zakázku na Poskytování hlasových a datových služeb. V souvislosti s tím, pořádá ve smyslu § 33 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek předběžnou tržní konzultaci, která se bude konat dne 29. 3. 2017 v 10:00 hodin v malé zasedací místnosti budovy B1 – Magistrátu města Děčín, ul. 28. října 1155/5, Děčín I. Účastnit se mohou všichni potenciální zájemci o veřejnou zakázku. Zájemci se mohou registrovat nejpozději do 24.3.2017 na e-mailové adrese – vera.havlova@mmdecin.cz.

V registraci zájemci uvedou název dodavatele a jména zúčastněných osob (max. 2 osoby). Účelem této tržní konzultace je získat informace potřebné pro správné nastavení zadávacích podmínek, zejména specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky. Návrh zadávací dokumentace včetně smlouvy je umístěn na profilu zadavatele v sekci Informace zadavatele a na webových stránkách města www.mmmdecin.cz.

Dostupné přílohy:

Zdroj: Magistrát města Děčín