Rubriky
Politika Zprávy

2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2017

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2017, které se bude konat ve středu dne 22. února 2017 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva je upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 22.02.2017
Bod/číslo materiálu Název bodu/název materiálu
1 Zahájení
ZM17020101 Určení ověřovatelů zápisu
ZM17020102 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM17020201 Schválení programu 2. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3 Ostatní záležitosti
ZM17020301 Zápis z 21. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 12.01.2017
ZM17020302 Dohoda o spolupráci na údržbě a značení příhraniční turistické stezky „Dolní Žleb – Zschirnstein“
ZM17020303 Dokončení obnovy Kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně
ZM17020304 Návrh smluv o postoupení pohledávek
ZM17020305 Výměna a repase oken a balkonových dveří – Vyhlídková restaurace Pastýřská stěna
ZM17020306 Zápis č. 1/2017 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 25.1.2017
ZM17020307 Program zeleň do měst a jejich okolí – park ul. U Plovárny
ZM17020308 Asistenti prevence kriminality v Děčíně
ZM17020309 Územní studie ORP Děčín
ZM17020310 Rekreační areál v k.ú. Maxičky – adresný záměr
4 Odprodej pozemků
ZM17020401 Prodej části pozemku p.č. 77/1 v k.ú. Děčín – záměr
ZM17020402 Prodej části pozemku p. č. 319/2 k. ú. Březiny u Děčína – záměr
ZM17020403 Prodej pozemku p.č. 2291 k.ú. Děčín – záměr
ZM17020404-06 Prodej pozemků p.č. 2889/119 a 2889/65 v k.ú. Podmokly – revokace, záměr, prodej
ZM17020407 Prodej části pozemku p.č. 1599 v k.ú. Krásný Studenec – záměr N
ZM17020408 Prodej části pozemku p. č. 851/1 k. ú. Bynov
ZM17020409 Prodej pozemku p.č. 690/1 v k.ú. Prostřední Žleb
ZM17020410 Prodej pozemku p.č. 2167 k.ú. Děčín
ZM17020411 Prodej pozemku p. č. 77/12 k. ú. Děčín
ZM17020412 Prodej pozemků a zřízení věcného břemene k.ú. Krásný Studenec
ZM17020413 Prodej části pozemku, zřízení věcného břemene k.ú. Prostřední Žleb – revokace
ZM17020414 Prodej pozemku p.č. 405/20 v k.ú. Podmokly – záměr N
ZM17020415 Pozemky k.ú. Bělá u Děčína – směna
ZM17020416 Převod podílu pozemku v k.ú. Děčín
5 Informace o činnostech orgánů města
ZM17020501 Informace o činnostech orgánů města
6 Diskuse a závěr

 

KOMPLETNÍ MATERIÁLY V JEDNOM SOUBORU PDF (18 MB)

Zdroj: Magistrát města Děčín