Rubriky
Politika Zprávy

1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2017

Primátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2017, které se bude konat ve čtvrtek dne 26. ledna 2017 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva je upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

 

Návrh programu 01. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 26.01.2017
Bod/číslo materiálu Název bodu/název materiálu
1 Zahájení
ZM17010101 Určení ověřovatelů zápisu
ZM17010102 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 01. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM17010201 Schválení programu 1. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3 Ostatní záležitosti
ZM17010301 Zápis č. 5 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 07.12.2016
ZM17010302 Zápis z 19. zasedání kontrolního výboru ze dne 10.11.2016, zápis z 20. zasedání kontrolního výboru ze dne 07.12.2016
ZM17010303 Zápis č. 9/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 14.12.2016
ZM17010304 Lávka přes východní nádraží v Děčíně
ZM17010305 ITI – Smlouva o finančním vypořádání
ZM17010306 Dotace na provoz sportovních zařízení města Děčín v roce 2017
ZM17010308 Prostupné zaměstnávání v SMS
ZM17010309 Zateplení MŠ č.p. 331, Děčín – Bynov
ZM17010310 Zateplení ZŠ č.p. 330, Děčín – Bynov
4 Odprodej pozemků
ZM17010401 Prodej pozemku p. č. 75/1 k. ú. Prostřední Žleb – záměr
ZM17010402 Prodej části pozemku p. č. 308/1 k. ú. Boletice nad Labem – záměr
ZM17010403 Prodej části pozemku p. č. 1785 k. ú. Děčín – záměr
ZM17010404 Prodej části pozemku p. č. 113 k. ú. Boletice nad Labem – záměr
ZM17010405 Prodej části pozemku p.č. 2864 k.ú. Podmokly – záměr N
ZM17010406 Prodej pozemku p. č. 2656 k. ú. Podmokly
ZM17010407 Prodej částí pozemků p.č. 1717/1 a 1717/2 v k.ú. Děčín
ZM17010408 Prodej pozemků p.č. 3466/25, 3466/16 v k.ú. Podmokly – částečná revokace
ZM17010409 Pozemek p.č. 16 k.ú. Podmokly – revokace usnesení
5 Informace o činnostech orgánů města
ZM17010501 Informace o činnostech orgánů města
6 Diskuse a závěr

KOMPLETNÍ MATERIÁLY V JEDNOM SOUBORU PDF (7 MB)

Zdroj: Magistrát města Děčín