Rubriky
Kultura Turisti Zprávy

Česko-saské zoologické zahrady usilují o společný projekt

dsc_7670Zoologické zahrady z Děčína, Chomutova a Ústí nad Labem a německé partnerské zoo Drážďany, Görlitz a Hoyerswerda se dohodly na společném projektu. Zaměří se v něm na vzdělávání, ochranu přírody a přírodních druhů. Hlavní myšlenkou projektu bude lépe poukázat na ochranu ohrožených druhů v jednotlivých zoo. Smlouvu o spolupráci podepsali zástupci zoologických zahrad v pondělí 7. listopadu 2016 na společném setkání v Zoo Děčín.

Projekt nese název „Partnerská spolupráce 6 zoologických zahrad v oblastech vzdělávání, ochrany přírody a přírodních druhů“. Jeho hlavním výstupem bude vývoj společné mobilní aplikace. „Bude koncipovaná jednak jako průvodce po jednotlivých zoo, kde budou všechny zajímavosti, komentované prohlídky, akce pro veřejnost, ale například i kvízy. Část pak bude zaměřena na ochranu zvířat, informace o zvířatech, která chováme a která žijí v našem regionu atd. Podobné aplikace již využívá zoo Rotterdam, Berlín nebo Mnichov. Aplikace bude trojjazyčná, vznikne v českém, německém a anglickém jazyce, aby se v jednotlivých zahradách dokázali lépe orientovat i zahraniční návštěvníci. Bude mít stejnou uživatelskou plochu pro všechny zahrady zapojené do projektu, v jednotlivých zoo se bude lišit pouze obsahem, přičemž téma ochrana druhů bude tvořit centrální, jednotící prvek,“ vysvětlila ředitelka Zoo Děčín Kateřina Majerová.

Další výstupy projektu se budou lišit dle potřeb jednotlivých zoologických zahrad. Zoo Děčín by například ráda pořídila díky projektu i nové vybavení učebny ZooŠkoly – židle, tablety či interaktivní tabuli. Dále by v areálu zoo mohla vzniknout interaktivní informační místa (dotykové panely), která přinesou zajímavé informace o vybraných druzích zvířat nebo nabídnou prostřednictvím webových kamer pohled do zvířecích expozic a další zajímavosti. Díky projektu by měly být aktualizovány internetové stránky jednotlivých zoologických zahrad, především pak jejich jazykové mutace.

„Partnerské zoo právě pracují na společné projektové žádosti, tak aby byla odevzdána během listopadu 2016. O finanční podporu budeme žádat Evropský fond pro regionální rozvoj, který je nabízí v rámci programu spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020. Doufáme ve finanční podporu tohoto projektu až do maximální možné výše 85 % celkových nákladů. Pro Zoo Děčín by tato jednorázová podpora mohla znamenat sumu až 100 tisíc Eur,“ uzavřela Kateřina Majerová. Pokud bude projekt česko-německých zahrad schválen, jeho realizace začne v roce 2017. Projekt je plánovaný na 3 roky.

Alena Houšková
Zoo Děčín – Pastýřská stěna, p. o.