Rubriky
Politika Zprávy

9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016

zastupitelstvo_alesoPrimátorka města paní Mgr. Marie Blažková informuje občany o konání 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín v roce 2016, které se bude konat ve čtvrtek dne 24. listopadu 2016 od 15:00 hod. v prostorách velkého sálu Společenského domu Střelnice v Děčíně I. V článku budou postupně zveřejňovány materiály zastupitelstva pro veřejnost, přímý přenos, usnesení a videozáznam. Materiály do zastupitelstva je upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 24.11.2016
Bod/číslo materiálu Název bodu/název materiálu
1 Zahájení
ZM 16 09 01 01 Určení ověřovatelů zápisu
ZM 16 09 01 02 Volba návrhové komise
2 Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM 16 09 02 01 Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3 Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Děčín na období 2017 – 2021
ZM 16 09 03 01 Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Děčín na období 2017 – 2021
4 Návrh na přijetí střednědobého úvěru statutárním městem Děčín
ZM 16 09 04 01 Návrh na přijetí střednědobého úvěru statutárním městem Děčín
5 Udělení ceny statutárního města Děčín 2016
ZM 16 09 05 01 Návrh na udělení Ceny statutárního města Děčín v roce 2016
6 Schválení výzvy pro předkládání žádostí o účelovou dotaci v rámci dotačního programu na rok 2017 v oblasti kultury a sportu
ZM 16 09 06 01 Dotační program na podporu aktivit v oblasti kultury pro rok 2017
ZM 16 09 06 02 Dotační program na podporu aktivit v oblasti sportu pro rok 2017
7 Ostatní záležitosti
ZM 16 09 07 01 Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu v Děčíně – opakovaná volba
ZM 16 09 07 02-03 Zápis z 18. zasedání kontrolního výboru ze dne 06.10.2016, Kontrola plnění usnesení č. ZM 16 05 06 08 ze dne 26.05.2016
ZM 16 09 07 04 Poskytnutí věcného daru – lodního přívěsu PL7H
ZM 16 09 07 05 Zápis č. 6/2016 ze zasedání finančního výboru ZM ze dne 21.09.2016 a Zápis č. 7/2016 ze dne 12.10.2016
ZM 16 09 07 06 Žádost o prominutí pohledávky
ZM 16 09 07 07 Žádost o prominutí pohledávky
ZM 16 09 07 08 Smlouva o právu k provedení stavby a vypořádání zhodnocení nemovité věci
ZM 16 09 07 09 Poskytnutí finančního daru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Děčín XXXII – Boletice
8 Odprodej pozemků
ZM 16 09 08 01 Prodej pozemku p.č. 2167 k.ú. Děčín – záměr
ZM 16 09 08 02 Prodej částí pozemku p.č. 333/8 k.ú. Vilsnice – záměr
ZM 16 09 08 03 Prodej pozemku p.č. 300 v k.ú. Chrochvice – záměr
ZM 16 09 08 04 Prodej pozemku p. č. 589 k. ú. Boletice nad Labem – záměr
ZM 16 09 08 05 Prodej části pozemku p.č. 1226 k.ú. Horní Oldřichov – záměr 
ZM 16 09 08 06 Prodej pozemku p.č. 471/7 v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 16 09 08 07 Prodej části pozemku p.č. 425/15 v k.ú. Podmokly – záměr
ZM 16 09 08 08 Prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly
ZM 16 09 08 09-10 Prodej částí pozemku p.č. 66/6 k.ú. Bělá u Děčína
ZM 16 09 08 11 Prodej id. ½ pozemku p.č. 694 k.ú. Podmokly
ZM 16 09 08 12 Prodej části pozemku p.č. 495/11 k. ú. Děčín – Staré Město
ZM 16 09 08 13 Prodej id. ½ pozemku p.č. 246/9 k.ú. Bělá u Děčína
ZM 16 09 08 14 Prodej části pozemku p.č. 391 k.ú. Boletice nad Labem
ZM 16 09 08 15 Pozemky k.ú. Krásný Studenec – bezúplatný převod
ZM 16 09 08 16 Uplatnění předkupního práva k nemovitosti
ZM 16 09 08 17 Pronájem pozemků v k.ú. Děčín – Staré Město – Cyklostop a autokemp
9 Informace o činnostech orgánů města
ZM 16 09 05 01 Informace o činnostech orgánů města
10 Diskuse a závěr

 

Kompletní materiály v jednom archívu zip (53MB)

Zdroj: Magistrát města Děčín