Rubriky
Zprávy

Odbor životního prostředí zveřejňuje informaci o vrácení dokumentace vlivu Plavebního stupně Děčín na životní prostředí

jez loubi studiePosuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění informace o vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí k přepracování.

V souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zveřejňujeme informaci o vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí k přepracování „Plavební stupeň Děčín“ zařazeného dle přílohy č. 1 do bodů 9.5 kategorie I a 3.4 kategorie II zákona.

Oznamovatelem je Ředitelství vodních cest ČR, Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.
Informace o řízení jsou k dispozici na internetové adrese: http://www.cenia.cz/eia, nebohttp://www.mzp.cz/eia, pod kódem záměru MZP102.

Informace o vrácení dokumentace je zveřejněna v termínu od 26. 09. 2016 do 10. 10. 2016

Mgr. Jiří Hykš
vedoucí odboru životního prostředí