Rubriky
Kultura Zprávy

Tři zvony z kostela Povýšení svatého Kříže se dočkají restaurování

kostel povyseni sv krize_alesoZvony z kostela Povýšení sv. Kříže na čas zmizí. Město je musí kvůli jejich havarijnímu stavu nechat zrestaurovat, po jejich důkladné prohlídce by mohly být prohlášeny za kulturní památku.

Dva historické zvony se nacházejí v prostoru lucerny věže, větší o průměru 80 cm je z roku 1850, menší a starší zvon s průměrem 70 cm pochází již z 15. -16. století. Třetí a nejmenší zvon, takzvaný umíráček, je zavěšen nad střechou boční lodi chrámu. Ani jeden ze zvonů neprošel v novodobé historii zatím žádným zásadním restaurováním a od roku 2008 zde platí zákaz zvonění.

„Na jaře jsme nechali zvony prohlédnout diecézním organologem a kampanologem, který jejich stav zhodnotil jako havarijní a setrvání v kostele by bylo nebezpečné. Při akustické zkoušce zvonů jsme také zjistili, že zvony v lucerně spolu neladí a jejich umístění vzhledem k velikosti a dynamickému zatížení není příliš vhodné,“ vysvětlil Valdemar Grešík, náměstek primátorky.

Sejmutí a restaurování zvonů vyjde zhruba na 108 tisíc korun a z kostela za pomoci jeřábu budou odvezeny do restaurátorské dílny již v průběhu července. Po zrestaurování zvonů se bude muset město rozhodnout, co bude zejména s většími zvony dál. Jejich návrat na původní místo odborníci z důvodu dynamického zatížení a nesouhry nedoporučují. Město se tedy bude rozhodovat, zda se na místo vrátí jeden zvon, který doplní zcela nový s automatickým zvoněním nebo budou zvony deponovány v muzeu a v kostele se osadí dva nové zvony s automatickým zvoněním, což znamená, že se nehýbají. Třetí možností je nahrazení zvonů malou automatickou zvonkohrou s 10-14 zvony. Varianty se od sebe liší i výší nákladů.

Kromě cenných zvonů je kostel Povýšení svatého Kříže známý také díky svým varhanám Rieger opus315. Letos 14. září uplyne 125 let od jejich instalace a posvěcení. Od roku 2004 je nástroj kulturní památkou. Výročí a krásný zvuk varhan si město připomene slavností za spoluúčinkování Děčínského pěveckého sboru.

Zdroj: Magistrát města Děčín
Foto: aleso