Rubriky
Dětem Kultura Sport Turisti Zprávy

Děti v Českém Švýcarsku objevovaly a bádaly

Krásná Lípa, 1. 8. 2016 Téměř 50 dětí absolvovalo na konci července dva pětidenní přírodovědné programy, které během letních prázdnin pořádá již čtvrtým rokem obecně prospěšná společnost České Švýcarsko ve spolupráci se Správou národního parku České Švýcarsko v areálu přírodní zahrady u budovy správy národního parku v Krásné Lípě.

Programy byly zaměřeny na pozorování, objevování a bádání v přírodě. V letošním roce se díky projektům podpořeným  MŽP ČR, Nadací ČEZ a také SFŽP ČR uskutečnily hned dva pětidenní programy.

První z nich by zaměřen na ornitologii. Děti se zúčastnily odchytu a kroužkování ptáků. Na tuto akci byly pozvány i děti z německého městečka Steinigtwölmsdorf v rámci česko-německé spolupráce. Další den podnikly děti výpravu k Velkému rybníku, který je vyhledávaným hnízdištěm celé řady vzácných druhů ptáků. Nechyběla ani ukázka sokolnictví nebo beseda s ředitelem Správy národního parku Pavlem Bendou o ptácích Českého Švýcarska. Odborné aktivity by nebyly možné bez spolupráce s odborníky ze správy parku nebo i z řad zapálených dobrovolníků z České společnosti ornitologické.

Druhý pětidenní program nebyl zaměřen jen na jedno téma, ale každý den byl věnován jinému přírodovědnému oboru např. vodnímu hmyzu, horninám, rostlinám nebo zvířatům. Skalní četa ze správy národního parku například pro děti připravila geologické dopoledne pod Šaunštejnem s ukázkou měření pohybu skal. Děti si také vyzkoušely výškové „práce“ při lezení na strom a dozvěděly se o vzniku zdejších skalních útvarů. Botanické dopoledne v městském parku v Krásné Lípě zase dětem přineslo řadu zajímavých informací o zdejších vzácných i běžných dřevinách, ale také např. lišejnících. Pod lupou pak mohly po návratu pozorovat zajímavé detaily některých rostlin.

Za zvířaty Českého Švýcarska děti vyrazily do děčínské ZOO, kde je část expozic věnovaná zdejší fauně, a na rozdíl od přírody zde i „hlučná skupinka“ dětí může v klidu pozorovat rysa, kočku divokou, vlka a další zajímavé druhy. Páteční beseda o rybách a povídání s dobrovolným strážcem parku o pravidlech platících v chráněných územích zakončily další týdenní přírodovědné objevování a bádání.

Během obou programů se našel i prostor na tvoření, drobné pokusy, zábavné hry a výlety do národního parku České Švýcarsko nebo i přilehlých chráněných krajinných oblastí Lužické hory a Labské pískovce.

Přírodovědné prázdninové programy proběhnou i v příštím roce v rámci  dvouletého projektu České Švýcarsko přátelské školám, který podpořili SFŽP ČR a MŽP.

Smyslem těchto prázdninových přírodovědných programů není jen zajímavé trávení volného času dětí. Přímý kontakt s přírodou, setkání s odborníky a zajímavé badatelské aktivity, které jsou hlavní náplní těchto akcí, mají pomáhat vytvářet u dětí kladný vztah k přírodě, k místu, kde žijí a motivovat je k dobrovolné ochraně přírody nebo případně ke studiu přírodovědných oborů.

Ing. Jarmila Judová – koordinátorka pětidenních programů


Přírodovědné programy pro děti: V části věnované ornitologii se děti dozvěděly množství zajímavostí o ptačí fauně. Foto: Richard Nagel

Národní park s nádechem dobrodružství: Díky skalní četě si děti mohly vyzkoušet také své lezecké schopnosti. Foto: Jarmila Judová

Zdroj: www.npcs.cz