Rubriky
Turisti Zprávy

Skončila dočasná omezení kvůli hnízdění ptáků

České Švýcarsko, 3. 8. 2015S posledním červencovým dnem skončila letošní dočasná omezení pro návštěvníky kvůli ochraně hnízdišť zvláště chráněných druhů ptáků v národním parku České Švýcarsko. Také díky omezení návštěvnosti v okolí hnízd zaznamenal národní park přírůstky v podobě 12 mláďat sokola stěhovavého a nejméně 7 mláďat čápů černých. Na území národního parku byla zaznamenána také 3 obsazená teritoria výra velkého[1].

„Národní park poskytuje zvláště chráněným druhům ptáků řadu přírodních hnízdišť a lidská pomoc v podobě dočasného zklidnění malých oblastí je pro ně doslova životně důležitá,“ říká Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Velice nás těší, že návštěvníci omezení vstupu do hnízdních lokalit převážně respektují. Za to jim děkujeme a věříme, že se z mláďat těší spolu s námi.“

Hnízdní lokality správa národního parku chrání dočasným uzavřením pro návštěvníky každoročně, omezení vstupují v platnost počátkem března a končí vždy nejpozději k poslednímu červencovému dni. Omezení vstupu se obvykle netýkají značených turistických cest, častěji na ně mohou narazit návštěvníci, kteří se pohybují po neznačených cestách. Pokud tito návštěvníci narazí na hnízdní lokalitu vyznačenou v terénu, očekává se od nich, že zvolí alternativní trasu tak, aby do lokality nevstoupili.

Poznámka:

[1] Data pouze za národní park České Švýcarsko. V celé ptačí oblasti Labské pískovce, jejíž je NP České Švýcarsko součástí, bylo z 11 obsazených teritorií vyvedeno nejméně 22 mláďat sokola stěhovavého, ze dvou nalezených hnízd čápů černých 7 mláďat, obsazeno bylo 14 teritorií výra velkého, počet mláďat nezjištěn.


První lety: Mláďata čápů černých podnikla v posledních dvou červencových týdnech své první krátké lety. Brzy se vydají na dlouhou cestu přes Izrael či Gibraltar do Afriky. Foto: Václav Sojka

Pod dohledem rodičů: Dospělý čáp černý přilétá k hnízdu. Foto: Václav Sojka

Ještě na hnízdě: Dnes mladí čápi černí již létají a pozorní návštěvníci je mohou – při troše štěstí – zahlédnout nad hlavami. Foto: Václav Sojka

Zdroj: www.npcs.cz