Rubriky
Zprávy

Město vyhlašuje dohadovací řízení na prodej rekreačního areálu na Maxičkách

Veřejná obchodní soutěž - pronájem rekreačního zařízení Maxičky1Odbor místního hospodářství a majetku města oznamuje konání dohadovacího řízení k odprodeji rekreačního areálu na Maxičkách.

Dohadovací řízení se uskuteční dne 24.05.2016 v zasedací místnosti odboru rozvoje č. dveří 523 Magistrátu města Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV od 9.00 hod.

Bude projednáván odprodej výše uvedených nemovitých věcí se všemi součástmi a příslušenstvím, se stanovenou výchozí cenou pro toto dohadovací řízení 23 112 870,- Kč + ostatní náklady, kauce činí 1 155 644,- Kč, var. symbol 1900362.

Dohadovacího řízení se mohou zúčastnit fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem resp. sídlem na území ČR bez ohledu na to, zda v 15 denní lhůtě podali žádost o odprodej a dostaví se na dohadovací řízení. Podmínkou účasti na dohadovacím řízení je složení kauce a předložení potvrzení o složení této kauce (viz. „Zásady“ čl. III, odst. 1b).

Kauci je zájemce povinen složit na účet města č.ú. 19-921402389/0800, variabilní symbol (viz. výše uvedený) vedený u České spořitelny, a.s. před konáním dohadovacího řízení (v případě mezibankovního převodu nejpozději 3 dny před konáním dohadovacího řízení). Složená kauce bude vrácena všem účastníkům s výjimkou žadatele, který se umístí na prvním pořadí. Podrobnější podmínky jsou uvedeny v „Zásadách“.

Na dohadovací řízení vezměte s sebou průkaz totožnosti, který je nutno předložit pro ověření.

Dostupné přílohy:

Zdroj: Magistrát města Děčín