Rubriky
Politika Zprávy

Ministr dopravy Dan Ťok besedoval s občany o stavbě jezu + video

beseda jezyNa dvě stě posluchačů se sešlo ve Společenském domě Střelnice, kde diskutovali nad stavbou tohoto, pro Děčín velmi důležitého, vodního díla. V úvodu setkání proběhla prezentace plánované stavby komentovaná odbornými pracovníky a tvůrci projektu.

Michael Trnka ze společnosti Aquatis a. s. představil technické parametry jezu, vysvětlil způsob realizace a popsal například bezpečné přechody pro ryby. Vizualizace potom ukázaly území a okolí po dokončení stavby. Veřejného projednání se zúčastnil také ministr dopravy Dan Ťok, který zdůraznil, že je důležité splavnit tuto vodní cestu, zároveň je ale také neméně důležitá ochrana životního prostředí. „Pokud by vše běželo jako na drátkách, mohlo by vodní dílo stát v roce 2023. Vídím to ale spíše na rok 2025,“ řekl Dan Ťok. Se stavbou jezu by nemělo dojít k výraznému vzedmutí řeky, přesto díky vodnímu dílu dojde k úpravě okolí. „Jez podle mého názoru přinese nejen nová pracovní místa, zajistí stabilitu místních podniků, zvýší možnosti využití řeky jako turistického cíle, ale také spojí život města s řekou. Vzniknou nové relaxační zóny a místa pro aktivní odpočinek,“ řekla Marie Blažková, primátorka města. Případná realizace vodního díla by pro město Děčín neznamenala žádné finanční výdaje, investorem by totiž bylo Ředitelství vodních cest. „Odhadované náklady se pohybují na zhruba 6 miliard korun. Na samotnou stavbu jezu je počítáno se cca 4 miliardami, zbylé dvě potom na stavbu vodní elektrárny,“ doplnil Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest. Prezentaci vodního díla má Ředitelství vodních cest k dispozici na svých webových stránkách nebo přímo v odkazu http://decin.ctech-test.cz/

V následujících prezentacích ředitel ŘVC ČR Ing. Lubomír Fojtů a autoři projektové dokumentace i dokumentace EIA představili projekt Plavebního stupně Děčín, důvody pro jeho výstavbu i identifikované vlivy na životní prostředí – viz následující prezentace:

1. Funkce labské vodní cesty a potřebné parametry splavnosti

2. Technické řešení Plavebního stupně Děčín, varianty a environmentální opatření

3. Posouzení vlivů na životní prostředí Plavebního stupně Děčín

  • Přednášející: Mgr. Tomáš Šikula, HBH Projekt s.r.o., Ing. Pavel Obrdlík, Ekopontis, s.r.o., autorizovaná osoba EIA – prezentace ke stažení

Kompletní dokumentace posouzení vlivů na životní prostředí EIA byla zveřejněna 11.3.2016 na portále EIA

Zdroj: Magistrát města Děčín