Rubriky
Firmy Kultura Politika Zprávy

Město Rumburk hostí třetí ročník Festivalu lokální ekonomiky

FLEO víkendu 26. a 27. září 2015 se v severočeském městě Rumburk uskuteční třetí ročník ojedinělého festivalu, jehož cílem je pomáhat lidem v regionech, na které se zapomíná. Není tedy náhodou, že se akce koná právě ve Šluknovském výběžku, protože tato příhraniční oblast již dlouhá léta patří mezi hospodářsky nejpostiženější v České republice.

Festivalový program je postaven tak, aby se lidé mohli příjemnou a zábavnou formou dozvědět, jak správně chápat heslo „co je doma, to se počítá“. Jinými slovy, aby se nám lépe žilo, je potřeba znovu objevit potenciál, který máme k dispozici, a patřičně jej využívat. Jako příklad můžeme uvést obnovu produkce regionálních potravin a jiných výrobků tím, že pro ně vytvoříme nová odbytiště schopná odolat tlaku nadnárodních korporací. Jak na to? O tom se bude teoreticky hovořit na dvoudenní konferenci lokální ekonomiky a konkrétní praktické příklady bude možno vidět na jarmarku regionálních produktů a řemesel, který je též součástí festivalu. A protože k lokální ekonomice patří i kulturní život, bude na Lužickém náměstí v Rumburku bavit přítomné farmáře, řemeslníky, trhovce a domácí i přespolní publikum přehlídka autentické místní kultury.

Konference lokální ekonomiky si díky kvalitnímu složení přednášejících získala uznání již v předchozích letech. Také letos se můžeme těšit na opravdu zajímavá vystoupení z oblasti mezilidských vztahů, kvality potravin, využití památek či farmářské produkce. Nicméně hlavním tématem bude letos přeshraniční spolupráce. Té bude věnován celý nedělní program včetně lokálně ekonomické dílny, kterou by si neměl nechat ujít nikdo, kdo chce v blízké budoucnosti realizovat projekty s přeshraničním partnerem. To se týká nejen obcí, ale také firem, škol či neziskových organizací.

Třetí ročník Festivalu lokální ekonomiky spolupořádají Místní akční skupina Český sever, z.s., ve spolupráci s Městem Rumburk a s podporou mnoha partnerů. Kompletní program je publikován na webu www.lokalni-ekonomika.cz, kde je možné se i přihlásit k účasti, je-li zájem prezentovat a nabídnout své zboží či vystoupit na zmíněné kulturní přehlídce.

 

PROGRAM III. ročníku Festivalu lokální ekonomiky:

Konference lokální ekonomiky I. část – 26. 9. od 10.00 do 18.30 hodin – hotel Lužan Rumburk

Jarmark regionální produkce a řemesel – 26. 9. od 10.00 – 17.00 hodin – Lužické náměstí Rumburk

Přehlídka místní kultury – 26. 9. od 10.00 do 16.00 hodin – Lužické náměstí Rumburk

Lokálně ekonomická párty – 26. 9. od 19.00 do 22.00 hodin – klub Domeček Na kopečku Rumburk

 

Konference lokální ekonomiky II. část – 27.9. od 9.00 do 13.00 hodin – Kulturní dům Rumburk

Lokálně ekonomická dílna – 27. 9. od 13.00 do 15.00 hodin – Kulturní dům Rumburk

 

Profily přednášejících, partneři, kontakty a podrobný program festivalu: www.lokalni-ekonomika.cz