Rubriky
Zprávy

Děčín uspěl v soudním sporu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

domov pro seniory kamenicka_alesoVíce jak tři roky vedlo město spor s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Ten nyní ukončil rozsudek Krajského soudu v Brně, který rozhodl ve prospěch města.

Město vedlo soudní spor s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti s rekonstrukcí Domova pro seniory na Kamenické ulici, kdy v samém začátku realizace stavby vyřadilo jednoho z uchazečů pro nesplnění kvalifikace z výběrového řízení a ten následně podal námitku. Město námitku zamítlo a společnost se obrátila na ÚOHS, který potvrdil námitku uchazeče. Přestože rekonstrukce Domova pro seniory byla realizována za pomocí dotace z Evropské unie a byla tedy termínově vázána, rozhodlo se tehdejší vedení města požádat o rozklad. ÚOHS rozhodnutím druhého stupně potvrdil oprávněnost námitek uchazeče a doporučil městu, aby firmu zařadilo zpátky do výběru a prověřilo splnění požadavků daných zákonem a zadavatelem. Město tak učinilo a vrátilo nabídku firmy do posuzování a hodnocení. Při posuzování podaných nabídek zjistila příslušná komise, že nabídka této firmy nesplnila požadavky dané zadávací dokumentací a platným zákonem o veřejných zakázkách. „Uchazeč porušil zákon, když nedodržel podmínku zajištění bankovní záruky nebo složené jistoty po celou dobu běhu lhůt. Jejich nabídka tedy musela být vyřazena. Následně jsme provedli hodnocení zbývajících nabídek a zakázku zadali,“ vysvětlil Petr Kužel, vedoucí odboru rozvoje.

Stavební práce na rekonstrukci Domova pro seniory mohly začít v řádném termínu tak, aby byl dodržen časový harmonogram dotačních podmínek. „Byli jsme přesvědčeni o správnosti svého původního rozhodnutí, nespokojili jsme se s rozhodnutím ÚOHS a podali jsme žalobu ke Krajskému soudu v Brně,“ doplnil Petr Kužel. Soud nyní téměř po třech letech rozhodl, že důvod vyřadit společnost z výběrového řízení byl správný. „Rozhodnutí soudu nás potěšilo. Dnes, kdy je rekonstrukce domova pro seniory před dokončením, je pro město nejdůležitější, že naši odborníci vyhodnotili situaci správně,“ řekla Marie Blažková, primátorka města.

Zdroj: Magistrát města Děčín