Rubriky
Zprávy

Děčínský zámek hostil seminář o invazních druzích

Invazni_druhy_exkurzeČeské Švýcarsko, 20. 10. 2014 – Děčínský Zámek hostil dne 16. října 2014 mezinárodní seminář na téma Invazní rostliny v chráněných územích. Zkušenosti o postupech, jak bránit přírodu před invazními druhy rostlin i živočichů, si vyměňovalo na 80 vědců z České republiky, Saska, Bavorska a Polska. V pátek 17. října 2014 v návaznosti na seminář proběhla také exkurze k lokalitám v CHKO Labské pískovce i v NP České Švýcarsko, kde se účastníci seznámili s praktickými postupy proti invazním druhům. Pořadateli akce byly společně Správa Národního parku České Švýcarsko, Správa CHKO Labské pískovce, česká sekce Federace Europarc, Český národní komitét programu UNESCO Člověk a biosféra a Centrum Národního parku Saské Švýcarsko v Bad Schandau.

„Mezi nebezpečné invazní druhy rostlin, které mají schopnost potlačovat přirozená lesní i nelesní společenstva, patří v našem regionu např. borovice vejmutovka invadující pískovcové skály, ale také křídlatky a netýkavka žláznatá šířící se zejména podél vodních toků,“ říká Handrij Härtel, zástupce ředitele Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Invazní druhy nejsou jen lokálním problémem. Na mezinárodní úrovni je více než žádoucí koordinovaný postup.“

Účastníci semináře uvítali informaci o chystaném nařízení Evropské komise k invazním druhům, které by mělo výrazně posílit legislativu zaměřenou na tuto problematiku a také zlepšit mezinárodní spolupráci v boji s invazními druhy v rámci Evropské unie, neboť tento problém je řešitelný jen, pokud bude řešen bez ohledu na hranice států.

Invazní druhy rostli na živočichů, které se do přírody dostávaly a dostávají obvykle přičiněním člověka, vytlačují především díky svým agresívním životním strategiím druhy domovské fauny a flóry, dopady druhovou pestrost jsou katastrofální. České Švýcarsko a Labské pískovce patří k těm územím v České republice, kde je problému invazních druhů věnována systematická a dlouhodobá pozornost, takže je možné demonstrovat řadu úspěšných opatření, kdy byly invazní druhy lokálně zcela eliminovány a následně regenerovala původní vegetace. Klíčové jsou přitom nejen aktivní přístup státní ochrany přírody, ale také spolupráce se soukromými vlastníky pozemků a trvalá práce s veřejností za účelem šíření povědomí o nebezpečích spojených s šířením invazních druhů.

Zdroj: www.npcs.cz