Rubriky
Turisti Zprávy

Jak pokračují práce na okruhu u Tiských stěn

tisa_alesoV květnu začaly práce na protierozním zajištění okolí přírodní památky Tiské stěny na severu Čech. O tom, jak práce pokračují informovala Agentura ochrany přírody a krajiny.

Od zahájení projektu probíhají práce na okruhu ve Velkých Tiských stěnách. Nejdříve byly budovány dřevěné protierozní přehrázky, které zabraňují splavování erodovaného písku dále od skal.

Jejich budování je podél značené trasy ve Velkých Tiských stěnách již ukončeno. Práce pokračují umisťováním kamenných schodů, jejichž účelem je zpevnění povrchu turistických stezek ve svahu.
Minulý týden se zároveň začalo s podobnými opatřeními v Malých Tiských stěnách. Všechny turistické stezky byly prozatím v době prací volně průchozí, s uzavřením úseků tras se ani v dalších dnech nepočítá.

Zdroj:
Turistický týdenník 21/2014
Zdroj: www.idecin.cz