Rubriky
Zprávy

Zahájení realizace projektu Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín

cssCentrum sociálních služeb Děčín, p.o. realizuje první část nového projektu Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín, p.o., jehož předmětem je profesní vzdělávání cílové skupiny – sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách Centra sociálních služeb Děčín, p.o.
Zapojeni budou pracovníci z těchto registrovaných služeb: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, denní stacionář, chráněné bydlení, pečovatelská služba, kontaktní centrum, azylový dům, noclehárna, terénní program a služby následné péče. V úvodní fázi projektu bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb.

Finanční dotaci získala naše organizace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a to ve výši 1 442 017, 82 Kč.
Vlastní realizace kurzů bude zahájena v lednu 2014 a potrvá zhruba do května 2015.

Více informací o činnosti Centra na www.cssdecin.cz.

Mgr. Kateřina Podzimková
tisková mluvčí
Zdroj: Magistrát města Děčín