Rubriky
Zprávy

Strategie města má směřovat k výběru priorit

decin_alesoBudoucí představy města o rozvoji naráží na zásadní nedostatek zdrojů. Příležitostí je pro nás nové programovací období EU 2014 – 2020, kde je v možnostech Děčína usilovat až o cca 500 milionů korun z dotací. Ani tato na první pohled ohromná suma nestačí potřebám města, velmi obtížný je proto výběr priorit budoucího rozvoje.

V rámci práce na strategickém rozvoji města Děčína vznikla témata/cíle a konkrétní priority (viz příloha), které popisují celou škálu možností rozvoje města. Každá z priorit znamená poměrně jasně určené úkoly města a investice. Představou vedení města je k rozhodování přizvat i veřejnost. Občané budou mít možnost určit, co považují pro budoucnost Děčína za důležité. Příležitost říci svůj názor a bodovat bude umožněna prostřednictvím dotazníků zveřejněných v některém z příštích vydání zpravodaje a na webových stránkách města. Výsledky bodování priorit budou následně zveřejněny a měly by významně ovlivnit budoucí směrování evropských dotací v Děčíně. Více informací přineseme v příštím zpravodaji.

Připomínky či doplnění k tabulce je možné posílat na adresu strategie@mmdecin.cz až do 14. února 2014.

Další podrobnosti v příloze – schema_strategie_priority.pdf