Rubriky
Zprávy

Stavby komplikují život ve městě

rekonstrukce rozkopane ulice_alesoV průběhu letošního roku bylo zahájeno několik významných stavebních akcí. Všechny tyto stavby ovlivňují život ve městě. Dopravní omezení komplikují pohyb po silnicích i chodnících. Nejvíce problémů nastalo při stavbě Centra Pivovar nebo při pracích na Starém Městě, kde se sešly dvě akce zároveň. Severočeská vodárenská společnost rekonstruuje v Žerotínově ulici vodovod a kanalizaci a město Děčín pokračuje v Revitalizaci v rámci IPRM.

„V souvislosti s probíhajícími stavbami se na město Děčín obraceli opakovaně občané a stěžovali si na nepořádek kolem staveb, nedodržování podmínek stanovených v povolení. Okamžitě jsme začali tyto stížnosti řešit. Kontaktovali jsme investora i zhotovitele staveb a v případě, že toto nepomohlo, přistoupil magistrát i ke správnímu řízení a udělení pokuty,“ vysvětlil postup města primátor František Pelant.

Stavba „Centrum Pivovar“
Stavební práce začaly v únoru letošního roku. Soukromý investor (Vojtěch Ryvola, Martin Král a RSJ Private Equity uzavřený investiční fond), a.s. plánuje Centrum otevřít v dubnu 2014. Práce se dotkly hlavně ulic Sofijské, Ruské, Revolučního náměstí a Slovanské. Oddělení silničního správního dopravního úřadu Magistrátu města Děčín provádělo od začátku stavby pravidelné kontroly dodržování podmínek povolení. Ty byly několikrát porušeny. Jednalo se hlavně o znečišťování komunikace nebo dopravní značení. Zástupce investora byl vždy telefonicky upozorněn, avšak ke zlepšení situace došlo vždy jen dočasně. Proto silniční správní úřad na počátku října letošního roku zaslal písemnou výzvu. Došlo však pouze k dílčím zlepšením, proto bylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty. „Pracovníci městské policie byli přímo na místě a prováděli kontrolu vozidel, které ze staveniště vyjížděly. Pokud vozidlo nebylo řádně vyčištěno, tak jej nepustili na městskou komunikaci. Tímto jsme donutili investora tento problém vyřešit, což se také stalo, !řekl primátor František Pelant.Následovaly další kontroly a projednávání se zástupcem investora a v současné době je situace následující. Byl upraven vjezd na staveniště, ulice Sofijská je volně průjezdná, vyspravená a umytá, dále zde bylo doplněno dopravní značení zakazující zastavení vozidel v obou směrech, aby byla zajištěna bezpečnost chodců, zejména procházející školní mládeže. Město bude situaci kolem stavby i nadále sledovat a uvítá jakékoli připomínky ze strany občanů.

Revitalizace Starého Města
Druhá část revitalizace sídliště začala na konci letních prázdnin, realizuje ji město Děčín prostřednictvím firmy INSKY s.r.o. jako pokračování První část této akce proběhla již v roce 2010, kdy bylo upraveno veřejné prostranství v ulicích Jezdecká a Kladenská.

V současné době probíhají stavební práce v několika ulicích zároveň. Nejproblematičtější je situace v ulici Příčná, kde se stavebníci potýkali s množstvím komplikací. Oproti původnímu plánu zde totiž narazili na neúnosné podloží. Ve spolupráci s geotechnikem a projektantem stavby se tak hledalo optimální řešení, které by umožnilo do ulice vjezd především svozové technice, která se stará o nádoby na komunální odpad. Dnes je již rekonstrukce vozovky téměř u konce, nový povrch by měla dostat do konce listopadu, kdy by také měly být dokončeny přístupové cesty k bytovým domům.

Jednoduchá situace není ani v ulici Oblouková. Zde se sice již od počátku počítalo s výměnou konstrukčních vrstev, zátěžové zkoušky ale nemají takové výsledky, jaké se předpokládaly. Jelikož se jedná o páteřní komunikaci, kterou projíždí mimo jiné vozy MHD, je třeba pečlivě volit technické řešení. Pracovní nasazení na stavbě bohužel nebylo od začátku takové, jaké by si město Děčín představovalo vzhledem k rozsáhlosti prováděných prací. „Zhotovitele stavby pravidelně upozorňujeme nejen na stanovené termíny a také blížící se zimu, ale především také na skutečnost, že musí důsledněji dbát na pořádek na staveništi a v maximální míře brát ohledy na potřeby občanů žijící v této lokalitě. Naší snahou je, aby do konce roku byla zrevitalizovaná co největší část Starého Města. Počasí zatím přeje, takže stavět se bude až do poslední chvíle,“ sdělil primátor František Pelant.

Život obyvatelům na Starém Městě ztěžuje také probíhající rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Žerotínova, kterou provádí Severočeské vodovody a kanalizace. Práce na této ulici, která by měla být taktéž předmětem revitalizace, tedy musely být odsunuty do příštího roku. Stejný osud pravděpodobně potká také ulice Liščí a Rakovnickou. Práce zde ještě nebyly ani zahájeny. Snahou investora i zhotovitele tedy bude dokončit v okolí těchto ulic alespoň dětská hřiště a přilehlá parkoviště. V případě jakýchkoli dotazů na projekt či průběh stavby se obracejte na pracovníky odboru rozvoje: lenka.houdova@mmdecin.cz (projektový manažer),edita.jiristova@mmdecin.cz (investiční technik).

Revitalizace je součástí rozsáhlého projektu IPRM Děčín – sídliště Staré Město, ve kterém měli majitelé bytových domů na sídlišti možnost získat dotaci 40 % na opravy a rekonstrukce, čehož také využili.

„Velmi mě mrzí, že probíhající stavby komplikují pohyb po městě. Na všech stavbách se provádějí namátkové kontroly, kterými se snažíme operativně v rámci svých pravomocí řešit problémy, které komplikují občanům život vdané lokalitě. Přesto bych chtěl občany vyzvat k trpělivosti a porozumění a doufám, že tyto stavby významně zlepší vzhled města a kvalitu služeb občanům,“ doplnil primátor.

Zdroj: Magistrát města Děčín