Rubriky
Zprávy

Projekt „Izolační zeleň“

P. Holého_2V některých ulicích města se objevily objemné dřevěné kontejnery, což u mnoha občanů vyvolává otázku, k čemu budou sloužit. Ne nejedná se o odpadkové koše ani kádě na vánoční kapry. Jsou to v podstatě velké květináče, které poslouží pro výsadbu stromů.

Projekt izolační zeleně, který se momentálně v děčínských ulicích realizuje, má za hlavní úkol odclonění vlivu dopravy od občanské vybavenosti a snížení imisního zatížení. Snahou je sázet stromy přímo do země, což ale v některých případech kvůli rozsáhlému zasíťování není možné. V některých ulicích se proto přistupuje k tzv. kontejnerovému sázení. Jedná se především o ulice Myslbekova, Prokopa Holého a Zbrojnická.

Např. v ulici Prokopa Holého budou vysázeny tři variety javoru babyka. Jedná se o méně vzrostlý druh javoru s užší, oválnou, hustě zapojenou korunou, který je vhodný do uličních stromořadí a dobře snáší městské prostředí. Jednotlivé variety se liší především tvarem a barvou listů – na jaře a na podzim se tak tato ulice díky výsadbě zbarví střídavě do červena a do žluta.

Zbrojnická

Otázkou je, jestli je za každou cenu nutné instalovat rozměrné kontejnery na úkor místa pro pěší. Bohužel je celý projekt vázán na objem proinvestovaných prostředků, a tak bylo nutné přistoupit k tomuto alternativnímu řešení i v místech, kde sázet do země možné není. Otázkou také zůstává, jak se tento projekt snoubí například s plánovanou obnovou Podmokel.

Věřme, že na jaře, až se stromy zazelenají, dostanou ulice přívětivějšího vzhledu, než jak je tomu právě teď s prázdnými kontejnery. Pokud se ukáže, že je tato varianta z jakéhokoliv důvodu nevhodná, je možné celé kontejnery i se stromy po pěti letech přesunout na jiné místo.

-a- www.decin.cz