Rubriky
Politika Zprávy

Děčín otevře svá data

magistrát podmokly_alesoDěčín je druhé město, které se připojilo k poskytování otevřených dat. Grafická a mapová data nebo účetní výkazy teď mohou lidé najít na stránkách města.

Po Opavě otevře svá data Děčín. Informace a dokumenty města budou občanům přehledně dostupné na internetu

Praha, 26. října 2013 – Druhým městem, které se veřejně připojilo k poskytování otevřených dat, je Děčín. Tamější radní s Fondem Otakara Motejla odsouhlasili a podepsali Memorandum o spolupráci při prosazování otevřených dat. Na internetu tak jsou již nyní občanům k dispozici některé informace z oblasti ekonomiky a geografických dat. Do budoucna přibudou i smlouvy, faktury a další dokumenty města ve formátech, které umožní snazší orientaci a vyhledávání. Zároveň budou moci zájemci zveřejněná data dále používat, či je přímo analyzovat. „Podpisem memoranda jsme deklarovali vůli poskytovat data v otevřené formě. Jsme rádi, že patříme mezi první města, která se k tomuto zavázala, a vůbec první město v České republice, které už i konkrétní data touto formou zveřejnilo,“ říká František Pelant, primátor města Děčín. Tento pilotní projekt je součástí programu Fóra pro otevřená data, které Fond Otakara Motejla založil spolu s partnery letos v květnu. Otevřená data přinášejí novou možnost ekonomického využití, úspory v hospodaření měst a zvýšení úrovně služeb pro obyvatele, vytvářejí podnikatelské a pracovní příležitosti a napomáhají i zapojení občanů do veřejného života.
Česká republika stojí zatím na cestě otevírání dat na počátku. Děčín se rozhodnutím, že otevře svá data veřejnosti, stává spolu s Opavou skutečným průkopníkem celosvětového trendu u nás. „Otevření dat přinese místním řadu ekonomických a společenských výhod. Na základě jejich využití mohou vzniknout různé služby – od informací o dopravě, např. dopravních spojích nebo možnosti parkování, zdravotnických zařízení, cyklistických stezkách přes pomoc handikepovaným, až po přehled o hospodaření města a přidělování veřejných zakázek,“ upřesňuje Jiří Knitl, manažer Fondu Otakara Motejla.

Proces otevření dat je postaven na speciální metodologii. Město podle priorit, který druh informací a v jakém formátu může občany nejvíce zajímat, data buď převede přímo do formátu otevřených dat, nebo je zveřejní v jejich stávajícím formátu na svých webových stránkách, či na jejich umístění odkáže. „Otevřená data jsou data veřejného sektoru, která jsou volně k dispozici na internetu ve strukturované a strojově čitelné podobě. To znamená, že například rozpočet obce naskenovaný ve formátu pdf požadavek otevřených dat nesplňuje. Pokud je ale zpracován v excelové tabulce s funkčními vzorečky, lze říci, že jde o nejjednodušší formát otevřených dat, tedy variantu, umožňující další zpracování údajů,“ dodává Jiří Knitl.

Problematika otevřených dat v ČR nabývá na významu i z důvodu, že Evropská komise a parlament schválily aktualizaci evropské směrnice z roku 2003, která by měla veřejná data vlád, úřadů či institucí zpřístupnit všem zájemcům v otevřeném formátu pro libovolné zpracování. Jakmile začne tato směrnice platit, jednotlivé státy EU budou její obsah integrovat do svých zákonů během následujícího roku a půl. Přelomovou direktivu pro otevřená data zveřejnil i americký prezident Barack Obama.
Fond Otakara Motejla je také organizátorem soutěže Společně otevíráme data (www.otevrenadata.cz), jejímž cílem je ukázat na přínosy využití otevřených dat pro veřejnost, a plánuje otevření dat i v dalších městech a státních institucích. Otevřenými a propojitelnými daty se zabývá dlouhodobě. S Fakultou informatiky a statistiky VŠE a Matematicko-fyzikální fakultou UK letos založil Fórum pro otevřená data. V roce 2011 se stal konzultantem Úřadu vlády a iniciátorem prosazení otevřených dat do akčního plánu vlády v rámci Partnerství pro otevřené vládnutí a vládní strategie proti korupci pro r. 2013 – 14. Vloni byla díky projektům podpořeným Fondem ve strojově čitelné formě zpřístupněna parlamentní databáze Poslanecké sněmovny.

Kontakt:
Eva Karasová, manažerka komunikace, Fond Otakara Motejla, Jeseniova 47, 130 00 Praha 3, e-mail: eva.karasova@motejl.cz, mobil: 602 470 323, www.motejl.cz
Tomáš Kejzlar, vedoucí oddělení IT, statutární město Děčín, Mírové náměstí 5, 405 38 Děčín 4, e-mail: informatika@mmdecin.cz

Posláním Fondu Otakara Motejla, který založila v roce 2012 Nadace Open Society Fund Praha, je rozvíjet právní stát a demokracii a omezit korupci. Fond financuje významné nevládní organizace (např. Transparency International, Ekologický právní servis či Oživení) i malé občanské iniciativy. Mezi jeho nejvýznamnější aktivity patří například Záchrana parku Trojmezí, Corrupt Tour a platformy www.nasstat.cz a www.hodnocenikraju.cz.