Rubriky
Firmy Zprávy

Ústecký kraj se připravuje na budoucí programové období

Zahájení diskuse nad rozvojovými cíly a prioritami, využívání nástrojů integrovaných přístupů a další témata k přípravě efektivního nakládání s financemi ze strukturálních fondů v novém programovém období byly předmětem prvního setkání regionálních partnerů, kteří reprezentovali jednotlivé sektory a významné aktéry v kraji.

V úterý 30. července 2013 se sešli na Krajském úřadě Ústeckého kraje zástupci nejdůležitějších institucí působících v kraji. V novém programovém období 2014 – 2020 je při tvorbě zásadních dokumentů kladen důraz na zapojení regionálních partnerů. Hejtman Oldřich Bubeníček pozval na první společné setkání statutární města, města III. stupně, svazy obcí, sdružení místních samospráv, zástupce hospodářské komory, neziskových organizací a vzdělávacích institucí. Ti by se měli podílet na tvorbě Integrované rozvojové strategie kraje, která bude strategických střednědobým rozvojovým plánem pro Ústecký kraj s přímou vazbou na Dohodu o partnerství, která bude základním dokumentem stvrzeným Českou republikou a Evropskou komisí pro čerpání prostředků v Evropských strukturálních a investičních fondů v období let 2014 – 2020.

Základem pro tvorbu Integrované strategie rozvoje Ústeckého kraje jsou dokumenty, které jsou již zpracovány (např. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020, Problémová analýza ÚK 2011, Analýza potřeb revitalizace území ÚK, rozvojové dokumenty měst a obcí), dále budou upřesněny potřeby partnerů a budoucích žadatelů ve vazbě na nové programovací období a navrženy priority, opatření a vhodné aktivity s vazbou na konkrétní regiony v kraji.

„Výsledný dokument bude definovat opatření a investice v kraji v rámci jednotlivých operačních programů, budou do něj promítnuty potřeby vycházející z aktuálních informací a na jejich sestavení se bude podílet široké spektrum regionálních aktérů,“ řekl hejtman Bubeníček a dodal: „Jsem rád, že se na jeho sestavení podílejí lidé z regionu, kteří jeho potřeby opravdu znají. To by mělo zaručit, že následné čerpání finančních prostředků z fondů EU bude opravdu účelné.“

Regionálním partnerům bude nyní rozeslána návrhová část k připomínkování, jednotliví aktéři mají prostor ke vnesení vlastních návrhů a další společné setkání skupiny se uskuteční v polovině září.

Připravila: Mgr. Petra Ludwigová, RR KÚÚK

20130810-172832.jpg