Rubriky
Kultura Politika Zprávy

Festival lokální ekonomiky

logo_FLK_mVarnsdorf 21. a 22. září 2013 – areál klubu Střelnice
Pořádá Místní akční skupina Šluknovsko ve spolupráci s portálem www.vylep.info

CO JE FESTIVAL LOKÁLNÍ EKONOMIKY
Lokální ekonomika nabízí občanské společnosti žijící v určitém regionu řadu efektivních metod vedoucích ke zlepšení místních životních podmínek (lokální multiplikace, ekonomická retence, regionální synergie, participativní rozpočty, sociodemokratické formy podnikání, komplementární měny, výměnné systémy a řada dalších). Lokální ekonomika umožňuje eliminovat negativní dopady globalizace, přispívá k řešení nezaměstnanosti, udržuje dostatek finančních zdrojů v místní veřejné sféře, revitalizuje kupní sílu spotřebitelů, zmírňuje sociální napětí a podporuje veřejně prospěšné aktivity. Příklady fungujících lokálních ekonomik ze západní Evropy ukazují, že mnohé regiony tímto způsobem soběstačně podporují svůj rozvoj, aniž by byly fatálně odkázány na dotace státu či unie. Některé metody lokální ekonomiky lze úspěšně aplikovat též v podmínkách České republiky, a proto jsme se rozhodli představit je široké veřejnosti formou dvoudenního Festivalu lokální ekonomiky. Jeho program sestává z prezentačního trhu regionálních produktů, kulturního programu a konference na téma lokální ekonomika.

PROČ POŘÁDÁME FESTIVAL LOKÁLNÍ EKONOMIKY
Děčínsko a Šluknovsko již delší dobu patří mezi regiony s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v České republice. O tom, jaké problémy jsou s tím spojeny, podrobněji hovoří například dokument „Ohrožené Děčínsko“, který v roce 2011 vydala Hospodářská a sociální rada Děčínska (viz www.hsrd.cz). Přes mnohé apelace místních představitelů se však tyto problémy nadále rok od roku zhoršují a objevují se mnohé další (sociální nepokoje, bankroty firem a zadlužení domácností, rapidní pokles kupní síly…). Došlo nám, že vzhledem k současnému chaosu ve vedení státu i v systému čerpání dotačních prostředků EU se již nemůžeme spoléhat na pomoc shůry a musíme si pomoci sami. Naštěstí není nutné vydávat se na objevitelskou pionýrskou cestu, ale stačí, když dokážeme v místních podmínkách aplikovat zkušenosti z jiných evropských regionů. Tyto zkušenosti je ale potřeba importovat, osvojit si je, veřejně prezentovat a získat pro ně zájem místních lidí. Věříme, že se nám to podaří právě díky Festivalu lokální ekonomiky a dalších aktivit, které jej budou následovat.

KOMU JE URČEN FESTIVAL LOKÁLNÍ EKONOMIKY
Festival je určen každému, kdo se chce jedním z mnoha způsobů podílet na zlepšení vlastních životních podmínek. Je určen místní samosprávě, občanským aktivistům, podnikatelům a živnostníkům, neziskovým organizacím, školám i široké spotřebitelské veřejnosti. V lokální ekonomice se najde příležitost pro každého, aby se mohl zapojit a díky tomu získat osobní i společný profit. Jediný, komu lokální ekonomika nedokáže pomoci, je pasivní občan (protože komu není rady, tomu není ani pomoci).

JAKÝ BUDE PROGRAM FESTIVALU LOKÁLNÍ EKONOMIKY
Celý festivalový program je výsledkem autentické snahy skupiny místních obyvatel aktivně se podílet na rozvoji prostoru, v němž žijí. Program bude složen z místních zdrojů a kapacit, vyjma některých velmi zajímavých hostů na konferenci, kteří jsou odborníky v oblasti lokální ekonomiky.

Sobota 21. 9. 2013
od 9.00 hodin – Zahájení festivalu
9.30 hodin – Bohoslužba poděkování za úrodu a požehnání místnímu obchodu
od 9.30 do 21 hodin – kontinuální program: prezentační trh regionálních produktů + přehlídka místní kultury + populární část konference o lokální ekonomice.
12.00 hodin – tisková konference (pro média) na téma „Možnosti lokální ekonomiky na Děčínsku“ s „lokálním obědem“ (podávají se pokrmy připravené výhradně z místní produkce).
21.00 hodin – ukončení sobotního programu

Neděle 22. 9. 2013
od 9.00 – 12.00 Odborná akreditovaná konference na téma lokální ekonomika (s přístupem laické veřejnosti – bez možnosti vstupovat do diskuse)
od 13.00 – workshopy a debatní kroužky zájemců zaměřené na konkrétní případy a možnosti použití lokální ekonomiky v mikroregionu Varnsdorf.
Ukončení festivalu podle zájmu veřejnosti.

Oficiální promo festivalu s detailním programem bude publikováno během srpna 2013.

Informace poskytují:
Ing. Eva Hamplová – MAS Šluknovsko – mob.: 602 490 840
Martin Zíka – www.vylep.info – mob.: 775 855 303