Rubriky
Turisti Zprávy

Na Kvádrberku začala sanace skalního objektu

kvadak_alesoDo poloviny září by měla proběhnout sanace skalní věže v bývalém lomu na Stoliční hoře. Sanační práce budou spočívat v postupném odbourávání havarijního bloku.

Dlouhodobě prováděný monitoring skalních masivů zaznamenal pohyb skalní věže, který hrozil zřícením bloků. „Ihned po zjištění této skutečnosti jsme vymezili možnou dopadovou plochu a prostor musel být uzavřen. Na místo jsme nově osadili automatický monitoring pro upřesnění chování masivu.“ řekl František Pelant, primátor města. Měření ukázala, že vrchní partie skalní věže je nestabilní a hrozí pádem, kdy část masivu by mohla dopadnout až do lesoparku Kvádrberk. Práce na odstranění nestabilní části bude prováděna pomocí ocelových lan. Ty dostatečně zajistí skálu tak, aby mohla být postupně odbourávána. Zajištění masivu přijde město na více jak 300 tis. Kč.

Zdroj: Magistrát města Děčín