Rubriky
Dětem Sport Turistické cíle Zprávy

Šaunštejn se proměnil v muzeum i lezecké centrum

Lezeni_ŠaunštejnČeské Švýcarsko, 29. 7. 2013 – V sobotu 27. června oslavili horolezci[1] spolu se Správou Národního parku České Švýcarsko 125. výročí prvního sportovního výstupu na pískovcovou věž na území Čech. V areálu skalního hrádku Šaunštejn připravili pestrý program pro veřejnost. Návštěvníci akce si mohli prohlédnout výstavu o historii pískovcového lezení, doplněnou o malou expozici vybavení, které měli předchůdci dnešních lezců k dispozici. Skalní četa národního parku názorně předváděla soudobé techniky lezení na pískovcové skály. Tyto techniky si návštěvníci mohli pod dohledem zkušených lezců ze skalní čety také sami prakticky vyzkoušet. Závěr akce patřil kultuře z dílny libereckého Divadla Na cestě, které potěšilo děti i dospělé pohádkou O Lesněnce.

“Navzdory vedru na akci dorazily desítky návštěvníků, kteří si připravený program náležitě vychutnali,” říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: “Věřím, že jsme lezecké jubileum oslavili důstojně a již nyní se těšíme na obdobné příští akce.”

Historie pískovcového sportovního lezení se začala psát před 125 lety, kdy profesor Carl Beck s doprovodem zdolali pískovcovou věž, později pojmenovanou Beckstein[2]. Jejich motivace byla čistě sportovního charakteru. Odlišně od jiných tehdejších lezců Carl Beck patřil k zastáncům lezeckých technik, které nevedou k poškozování snadno zranitelných pískovců. Později byly tyto zásady pískovcového lezení rozpracovány do podoby psaných pravidel, jimiž se řídí moderní lezci a jejichž smyslem je minimalizovat poškození pískovců v souvislosti s lezeckým sportem.

Poznámky:
[1] Akci pořádala Správa NP České Švýcarsko ve spolupráci s oblastní vrcholovou komisí pro lezeckou oblast Labské pískovce.
[2] V některých lezeckých průvodcích je Beckstein uváděn také pod názvem „Pevnost“.

Zdroj: www.npcs.cz