Rubriky
Zprávy

Městská policie Děčín hledá zájemce o práci asistentů prevence kriminality

skoleni asistentu prevence kriminalityMěstská policie Děčín hledá vhodné adepty na pozice asistentů prevence kriminality. Projekt Asistent prevence kriminality funguje v Děčíně již čtvrtým rokem a byl podpořen prostředky z Evropského sociálního fondu.

Volné je v současné době jedno místo asistenta prevence kriminality. Zájemce o práci asistenta prevence kriminality doručí nejpozději do 6. 8. 2013 dotazník a sepsaný motivační dopis podle stanoveného vzoru. Dotazníky a vzory motivačních dopisů jsou zájemcům k dispozici v sídle Městské policie Děčín na adrese Na Valech 156/6, Děčín IV a jsou také ke stažení na webu městské policie http://mp.mmdecin.cz/a v příloze této zprávy. Zájemce o práci asistenta musí disponovat zejména dostatečnou znalostí prostředí sociálně vyloučené lokality a osobní znalostí jejích obyvatel. Zájemci, které vybere komise, pak absolvují vstupní vzdělávání a zkoušku odborné způsobilosti.

Výběrové řízení je dvoukolové. V prvním kole hodnotí tříčlenná komise doručené dokumenty, úspěšným uchazečům bude následně sdělen termín osobního pohovoru.

V případě nejasností s vyplňováním požadovaných dokumentů se mohou zájemci o práci asistentů prevence kriminality obrátit na mentora asistentů prevence kriminality Jaroslava Rychnovského (tel. 412 593 363) nebo na zástupce ředitele děčínské městské policie Tomáše Pavlíka (tel. 412 593 185).

Mgr. Tomáš Pavlík, MBA
Městská policie Děčín