Rubriky
Zprávy

13 hodin

velka voda 2013 streda poledne_alesoTelefonní informační linky jsou stále v provozu. Volejte 412 516 516, 412 593 183, 412 593 182.

Důrazně žádáme, aby lidé pokud to není nezbytně nutné, nevyjížděli do ulic. Provoz komplikuje záchranné práce!

Práce v zeleni byly zastaveny, dokud se město nevrátí k normálu nebudou probíhat žádné zahradnické práce.

Blokové čištění města bylo zastaveno.

Během povodně nebude probíhat svoz komunálního odpadu.

Zdroj: Magistrát města Děčín