Rubriky
Zprávy

Zástupci obcí jednali o omezení kamionové dopravy

kamiony fotoMěsto Benešov na jednání reprezentovali zastupitelé Filip Ušák a Ota Dračka a místostarosta Karel Vrbický.

„Z výsledku jednání mám smíšené pocity. Věci se sunou do pohybu, nicméně poměrně pomalu. Jsem rád, že většinově převládá názor, že kopeme společně za „jeden mančaft“ a že zájmy např. Nového Boru nejsou rozdílné než zájmy Benešova, popř. Jílového. V souvislosti s opravou kanalizace na Kamenické ul. v Děčíně a estakády na 1/9 v České Lípě musí dojít ke koordinaci řešení a tím dle mého názoru je v součinnosti s technickou nemožností užít 1/13 administrativní zablokování 2/262 a s tím související přelití dopravy na dálnici D8 a libereckou R 10. Tento názor jasně zazněl a výrazně rezonoval. Další jednání se uskuteční v září v Benešově nad Ploučnicí. Oba kraje do té doby společně vypracují analýzu dopravy v této oblasti,

Jak rychle vyhnat kamiony?

Ústecký kraj v současné době usiluje o řešení této problematiky pomocí umístění zákazových značek umístěných v koncových bodech komunikace II/262 (tedy Děčíně, České Lípě, České Kamenici a Kravařích). Tím by se těžké transitní kamiony z druhé části země či ciziny vytěsnily z této silnice. Obce v údolí Ploučnice mají tu „výhodu“, že leží na silnici druhé třídy, kde je zákonná možnost vlastníků komunikace (kraje) zakázat transitní kamionovou dopravu. Toto možné z pohledu občanů např. v Jílovém ležícím na státní silnici 1. třídy není, nicméně netvařme se, že tyto problémy nejsou spojené. Cílem je transit „motivovat“ k užití páteřních transitních tras rychlostního typu (ústecká dálnice D8 a liberecká R10/R35). S ohledem na složitou reliéfní členitost silnice na Kamenici se předpokládá „přelití“ většiny dálkových kamionů v logice směru (jihovýchod- Německo) právě na tyto silnice. V úvahu nutno brát i fakt, že letos na podzim bude zprovozněna nová rychlá silnice právě mezi Bílým Kostelem, Hrádkem a Žitavou navazující na českou dálniční síť. Dálnice D8 by měla být hotova za 2 roky. Toto se samo o sobě pozitivně promítne i právě v tom Jílovém, nicméně pojďme ještě dál. Výše avizované opravy v Děčíně na Kamenické či v České Lípě na hlavním tahu přes město způsobí obrovské potíže v dopravě, které je však možné vnímat jako příležitost. Zjednodušeně, zakážeme-li „úředně“ průjezd transitu údolím Ploučnice po nevyhovující „dvojce“ a nepůjde-li „technicky“ jet po rekonstruované „jedničce“, tak se zdá být problém, alespoň dočasně, vyřešen. Kamiony z Německa směrem na jihovýchod skutečně budou muset jet po dálnicích, ať už té ústecké či liberecké bez ohledu na výši a výhodnost mýta. Stejnou logiku mají i návazná opatření Ústeckého kraje na přirozených objízdných trasách druhé třídy například přes Zubrnice nebo Střekov. V tomto smyslu jsem 17. května navštívil hejtmana Libereckého kraje a další představitele místních samospráv na Liberecku a Českolipsku. Je třeba se dohodnout a čas kvapí.“ 

…říká zastupitel města Benešov nad Ploučnicí Filip Ušák.