Rubriky
Zprávy

Jarní čištění ulic komplikují neukáznění řidiči

čištění ulicDruhý dubnový týden začalo blokové čištění ulic podle rajónů. Jednotlivé ulice jsou s dostatečným časovým předstihem osazeny dopravním značením. Přesto se najdou neukáznění řidiči, kteří dopravní značení nerespektují. „Pro hladký průběh akce a důkladné vyčištění ulic je nezbytné, aby řidiči dodržovali příkazové značky a v dobu čištění parkovali jinde. Městská policie proto bude neukázněné řidiče pokutovat,“ řekl František Pelant, primátor města. Strojové čištění je doplněno ručním dočišťováním, na kterém s Technickými službami a. s. spolupracuje Středisko městských služeb. Jarní čištění ulici bude probíhat přibližně 3 měsíce.

Rozpis čištění rajónů dle smlouvy s osazením dopravního značení“ 11. 4. 2013 – 19. 4. 2013
11. 4. 2013 – rajon č. 1 – Řetězová, Plavební
– rajon č. 20 – Kosmonautů (vrchní část), Hřbitovní
12. 4. 2013 – rajon č. 4 – Ruská (od Teplické k Podmokelské), Čsl . Mládeže
– rajon č. 9 – Rudolfova, U Korkárny, Bynovská, Alešova, Obvodová
15. 4. 2013 – rajon č. 1 – ulice 28. října, 17. listopadu
– rajon č. 17 – Maxičky, Požární, Srní
16. 4. 2013 – rajon č. 4 – Čsl. Mládeže, Pod Tyršovým mostem
– rajon č. 5 – J.Š.Baara, Závodní, Práce (za Lidlem)
17. 4. 2013 – rajon č. 6 – Slovanská (vrchní část – k ulici Na Stráni), M. Majerové, Polská, Řecká
– rajon č. 7 – Krásnostudenecká, Severní, Novoměstská
18. 4. 2013 – rajon č. 1 – Hálkova, Nerudova
– rajon č. 22 – Lovosická, Václavovská, Třebovská, Hviezdoslavova, Odboje
19. 4. 2013 – rajon č. 4 – Jungmannova, Na valech, Plzeňská

Zdroj: Magistrát města Děčín