Rubriky
Zprávy

Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín

zastupitelstvo 2012 _alesoPrimátor statutárního města Děčín pan František Pelant informuje občany o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín dne 25.04.2013 od 15:00 hodin v prostorách Společenského domu Střelnice v Děčíně I.

Magistrát města Děčín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání

3. zasedání Zastupitelstva města Děčín,

svolaného primátorem města panem Františkem Pelantem v souladu s § 92 odst. 1 a § 103 odst. 5 zákona o obcích.
Místo konání: Velký sál Společenského domu Střelnice v Děčíně I

Datum a čas konání: 25. dubna 2013 od 15:00 hodin

Návrh programu:
1) Zahájení
2) Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3) Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Děčín za rok 2012 – zóna Centrum
4) Odprodej obytných a nebytových domů
5) Ostatní majetkové záležitosti
6) Odprodej pozemků
7) Informace o činnostech orgánů města
8) Diskuse a závěr

František Pelant v. r.
primátor

Podle zákona o obcích je zasedání zastupitelstva města veřejné.

Zdroj: Magistrát města Děčín