Rubriky
Zprávy

Nehodovost na Děčínsku

Statistika dopravní nehodovosti v období od 25. 2. 2013 do 3. 3. 2013
Během devátého týdne letošního roku na děčínských silnicích došlo k devatenácti dopravním nehodám, při nichž se zranily tři osoby lehce. K těžkému zranění nedošlo. Lidský život byl ušetřen. Škoda způsobená kolizemi dosáhla výše 741.000,- Kč. Nejčastější příčinou se ukázala být nepřiměřená rychlost ve čtyřech případech. Nesprávného způsobu jízdy se řidiči dopustili třikrát. Opomenutá přednost v jízdě se objevila dvakrát. Zbylých deset příčin spadlo do kategorie blíže neurčených. Alkohol byl zjištěn u dvou účastníků silničního provozu.

Ve stejném období minulého roku došlo na děčínských silnicích k menšímu počtu dopravních kolizí. Během patnácti událostí došlo k sedmi lehkým a třem těžkým zraněním. Lidský život byl ušetřen. Škoda napáchaná neshodami na silnicích dosáhla hranice 789.000,- Kč. Příčinám vévodila nepřiměřená rychlost, jež byla zaznamenána osmkrát. Opomenutá přednost v jízdě jedenkrát. Ostatních šest příčin spadlo do blíže neurčených. Alkohol nebyl zjištěn u žádného účastníka dopravních nehod.

nprap. Petra Trypesová
Preventivně informační skupina Děčín